Domov » Kauzy » Žaloba ve věci zpoplatnění podnětu na ÚOHS

Žaloba ve věci zpoplatnění podnětu na ÚOHS

Dne 1. 12. 2016 podalo občanské sdružení Oživení žalobu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zpoplatnění podání podnětu ve výši 10 000 Kč, který upozorňoval na pochybení v zadávacím řízení na provozování MHD v Třebíči. Poplatek považuje Oživení za protiústavní a žaluje ÚOHS na vydání bezdůvodného obohacení. Případem se zabýval Městský soud v Brně a nyní i Ústavní soud.

Celá kauza je důsledkem nového zákona o zadávání veřejných zakázek účinného od října letošního roku, který ukládá povinnost komukoliv, kdo chce upozornit ÚOHS na nezákonnost v zadávacím řízení, zaplatit poplatek 10 000 korun za každou zakázku, na kterou autor podnětu upozorňuje. Zpoplatnění podnětu se přitom v zákoně objevilo z iniciativy poslanců a nebylo součástí původního vládního návrhu zákona. Vybírání poplatku ze strany úřadu považujeme za protiústavní, neboť je v rozporu s článkem 18 Listiny základních práv a svobod i článkem 1 odst. 1 Ústavy ČR.

Předmětný poplatek nepřiměřeně zasahuje do ústavou garantovaného petičního práva, které občanům zaručuje právo obrátit se ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Ústavní soud již dříve judikoval, že výkonem petičního práva je například podání trestního oznámení. Rozdíl mezi podáním trestního oznámení a podnětu k prošetření spáchání správního deliktu shledáváme pouze v míře společenské škodlivosti. Jen stěží si lze představit situaci, kdy by poplatkovou povinností bylo zatíženo podávání trestních oznámení.

Zastáváme názor, že vybírání poplatku je také v rozporu se základními principy činnosti správních orgánů, a to konkrétně s principem souladu s veřejným zájmem a principem veřejné správy jako služby občanům. Z judikatury Ústavního soudu lze dovodit, že občané mají právo podílet se na chodu veřejných záležitostí, upozorňovat na nesprávnost či nespravedlnost.

V lednu 2017 vyzval Městský soud v Brně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k vyjádření k žalobě. Dne 30. ledna 2017 jsme obdrželi repliku Úřadu. Úřad v ní odmítá veškeré žalobní body Oživení, přičemž uvádí, že si nemohl z důvodu zákonné povinnosti počínat jinak. Mimo to dodává, že Oživení se snaží zneužít vyvoláním soukromoprávního sporu k přezkumu ústavnosti.

Na nařčení Úřadu, že Oživení zneužívá práva a obchází zákon jsme reagovali duplikou ze dne 21. února 2017, ve které jsme tvrzení Úřadu striktně odmítli. Poukázali jsme především na skutečnost, že nám z důvodu nekvalitní zákonodárné činnosti jiné prostředky ochrany v předmětné věci nezbývaly.

U Městského soudu v Brně jsme nakonec úspěšní nebyli. Soud v odůvodnění obrazně pokrčil rameny a řekl, že nemůže nic dělat, pokud je zákon takto explicitní. K našemu zklamání však nevyhověl ani návrhu na přerušení řízení a postoupení věci k Ústavnímu soudu.

Jelikož jistina, o kterou ve sporu jde, nepřesahuje 10,000,-Kč, nemohli jsme ve věci podat ani odvolání. Vyčerpali jsme tak veškeré opravné prostředky, což je nutná podmínka k podání ústavní stížnosti.

Ústavní stížnost jsme podali dne 17.11.2017. Ústavní soud stížnost přijal přidělil věci spisovou  zn. sp. zn. II.ÚS 3621/17. Věc byla přidělena soudci zpravodaji doc. JUDr. Vojtěchu Šimíčkovi, Ph.D.

Věcí se bude zabývat plénum Ústavního soudu, což je dobrá zpráva, neboť jedině to je oprávněno zrušit část zákona. K naší stížnosti se připojila i Ombudsmanka Anna Šabatová, která zaslala soudu přípis, ve kterém upozorňuje na některé absurdity, které se na ÚOHS díky poplatkům dějí. Proti našemu návrhu se naopak vyslovila Vláda prostřednictvím ministra Pelikána. Nejvtipnější pasáže z obou přípisů jsme shrnuli v našem blogu zde.

O dalším vývoji kauzy budeme informovat.

 

stav ke dni 18. 7. 2018

Mohlo by Vás zajímat

Ombudsmanka se připojila k ústavní stížnosti Oživení proti zpoplatnění podnětů na ÚOHS. A není to nudné čtení!

Plénum Ústavního soudu bude jednat o naší ústavní stížnosti na zrušení poplatku 10,000,- Kč za …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *