Domov » Kauzy » Žaloba ve věci zpoplatnění podnětu na ÚOHS

Žaloba ve věci zpoplatnění podnětu na ÚOHS

Dne 1. 12. 2016 podalo občanské sdružení Oživení žalobu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zpoplatnění podání podnětu ve výši 10 000 Kč, který upozorňoval na pochybení v zadávacím řízení na provozování MHD v Třebíči. Poplatek považuje Oživení za protiústavní a žaluje ÚOHS na vydání bezdůvodného obohacení. Případem se zabývá Městský soud v Brně.

Celá kauza je důsledkem nového zákona o zadávání veřejných zakázek účinného od října letošního roku, který ukládá povinnost komukoliv, kdo chce upozornit ÚOHS na nezákonnost v zadávacím řízení, zaplatit poplatek 10 000 korun za každou zakázku, na kterou autor podnětu upozorňuje. Zpoplatnění podnětu se přitom v zákoně objevilo z iniciativy poslanců a nebylo součástí původního vládního návrhu zákona. Vybírání poplatku ze strany úřadu považujeme za protiústavní, neboť je v rozporu s článkem 18 Listiny základních práv a svobod i článkem 1 odst. 1 Ústavy ČR.

Předmětný poplatek nepřiměřeně zasahuje do ústavou garantovaného petičního práva, které občanům zaručuje právo obrátit se ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Ústavní soud již dříve judikoval, že výkonem petičního práva je například podání trestního oznámení. Rozdíl mezi podáním trestního oznámení a podnětu k prošetření spáchání správního deliktu shledáváme pouze v míře společenské škodlivosti. Jen stěží si lze představit situaci, kdy by poplatkovou povinností bylo zatíženo podávání trestních oznámení.

Zastáváme názor, že vybírání poplatku je také v rozporu se základními principy činnosti správních orgánů, a to konkrétně s principem souladu s veřejným zájmem a principem veřejné správy jako služby občanům. Z judikatury Ústavního soudu lze dovodit, že občané mají právo podílet se na chodu veřejných záležitostí, upozorňovat na nesprávnost či nespravedlnost.

V lednu 2017 vyzval Městský soud v Brně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k vyjádření k žalobě. Dne 30. ledna 2017 jsme obdrželi repliku Úřadu. Úřad v ní odmítá veškeré žalobní body Oživení, přičemž uvádí, že si nemohl z důvodu zákonné povinnosti počínat jinak. Mimo to dodává, že Oživení se snaží zneužít vyvoláním soukromoprávního sporu k přezkumu ústavnosti.

Na nařčení Úřadu, že Oživení zneužívá práva a obchází zákon jsme reagovali duplikou ze dne 21. února 2017, ve které jsme tvrzení Úřadu striktně odmítly. Poukázali jsme především na skutečnost, že nám z důvodu nekvalitní zákonodárné činnosti jiné prostředky ochrany v předmětné věci nezbývaly.

Řízení nadále pokračuje, na 12. 9. 2017 bylo nařízeno jednání u Městského soudu v Brně.

stav ke dni 27. 7. 2017

Mohlo by Vás zajímat

Česká Lípa chce zadat zakázku na provoz MHD bez soutěže

Česká Lípa se rozhodla, že bude veřejnou dopravu ve městě a okolí řešit zřízením nového …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *