přehled | hledání | info   
Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.1908
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 1908 
Datum vypsání: 28.01.2005 
Způsob zadání: otevřené řízení 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚIMP 
Předmět zakázky: Nová školka v Radčicích 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  19.368.628.- Kč vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  19.368.628.- Kč vč. DPH 
Vybraná cena:  19.368.628.- Kč vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 40524922
  Jméno: IKO s.r.o.
  Ulice: Koterovská 177
  Město:   Plzeň
  Cena: 19.368.628.- Kč vč. DPH
Datum smlouvy: 15.04.2005 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 19.589.122.- Kč vč. DPH 
Zdůvodnění rozdílu: Vyšší třída těžitelnosti zeminy v základové jámě - dodatek na 220.494.- Kč 
Vyhodnocení zakázky: - zakázka splněna v termínu - dle dod. k SOD tj. 5. 9. 2005
- původní termín dokončení byl 31.8.2005
- dodržení všech závazků ze smlouvy - ano
- uplatnění sankcí za nedodržení termínů - ne
- závady v průběhu zakázky - bez závad
- kvalita provedené práce - velmi dobrá
- záruční doba zakázky - 62 měsíců
- spolupráce s dodavatelem - velmi dobrá
 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace:  
Nabídku podaly: 1. IČO: 40524922 
     Jméno: IKO s.r.o. 
     Adresa: Koterovská 177  Plzeň  
Okruh: Stavebnictví