Domov » Východiska / Background

Východiska / Background

Státy V4 prošli podobnou historickou zkušeností transformace ekonomiky a veřejného sektoru, kterou provázelo (a pořád provází) podobná dávka problémů a jevů včetně korupce, klientelismu a zneužívání veřejných zdrojů. Eliminace těchto neduhů, která je nutná pro trvalý rozvoj států V4, vyžaduje společnou reflexi uvedených problematik, výměnu informací a sdílení dobré praxe. Plánovaná analýza navazuje na tuto tezi a je prvním krokem potenciální širší reflexe zaměřené na “řešení problému” v jednom z klíčových sektorů veřejného vlastnictví v zemích V4 – v městských společnostech.

Všechny zapojené organizace se dlouhodobě zaměřují na redukci korupčních příležitostí, klientelismu, zneužívání veřejných prostředků a prosazují transparentnost ve veřejném sektoru. Oživení, o.s. realizovalo v roce 2014 projekt zaměřený na problematiku městských společností v ČR, jehož výsledkem byl praktický návod na jejich transparentní řízení. Transparency International Slovensko realizovalo v roku 2015 projekt Transparentnejšie štátne firmySieć Obywatelska Watchdog Polska realizuje od roku 2014 projekt na větší zapojení lidí do kontroly městských firem. Budapest Institute realizoval v období 2013 – 2015 projekt Transparency and Disclosure Requirements for State Owned Enterprises.

V4 countries share the common historical experience with the transition process of their economy and public sector which was (and still is) connected to the same portion of problems and phenomena involving corruption, clientelism and misuse of public funds. Elimination of these threats to V4 countries’ sustainable development is based on the common reflection of described problems, the exchange of information and the sharing of best practice. The proposed analysis follows this pattern and brings the first piece of the potential wider reflection focused on “dealing with the problems” in one of the key sectors of the public ownership in the V4 area – municipal-owned companies.

All participating organizations are relevant national NGO actors in the field promoting the reduction of occurrences of corruption, clientelism and misuse of public funds and the increased implementation of transparency in the public sector. Oživení, o. s. realized in 2014 a project focused on the problem of low transparency of MOEs in CZ, which delivered a practical model of implementing greater transparency. TI Slovakia provided the project The Ranking of Transparency in companies owned by public sector in 2015. Sieć Obywatelska Watchdog Polska has been realising the project of getting people engaged in civil oversight of municipal companies since 2014. Budapest Institute provided the project Transparency and Disclosure Requirements for State Owned Enterprises in 2013 -2015.