Domov » Visegrádská iniciativa pro transparentní městské společnosti / Visegrad initiative for transparent municipal-owned enterprises

Visegrádská iniciativa pro transparentní městské společnosti / Visegrad initiative for transparent municipal-owned enterprises

Státy Visegrádské čtyřky, podobně jako další postkomunistické státy, se dlouhodobě potýkají s dlouhotrvajícími závažnými problémy, jako jsou korupce a zneužívání veřejných financí ve veřejném sektoru. 

Městské společnosti představují specifický typ veřejných organizací, které operují na hranici veřejného a soukromého sektoru. Tato dichotomie vytváří větší prostor pro korupci, klientelismus a zneužívání veřejných prostředků. Vedení těchto společností je často objektem politické korupce a klientelismu; městské společnosti nejsou otevřené pro zveřejňování informací o hospodaření veřejnosti a často doplácí na absenci jasné vlastnické struktury a strategie. S uvedenými problémy se potýkají všechny státy V4.

Hlavním cílem projektu je proto zvýšit informovanost o fungování městských společností, sdílet příklady dobré praxe a doporučení pro větší transparentnost městských společností a posílení kontroly tohoto klíčového sektoru veřejného vlastnictví.

V4 countries suffer, similarly to other states from the post-communist area, from long-lasting and serious problems – corruption and misuse of public funds in the public sector. 

Municipal-owned companies represent a specific type of public organization which operate on the border between the public and private sector. This dichotomy makes them more vulnerable to corruption, clientelism and the misuse of public funds. For example: the top management of these entities is often subject to political corruption and clientelism; the entities are less likely to provide information to the public and the public oversight is limited; companies also often suffer from the nonexistence of a clear ownership policy. These problems are significant in all V4 countries.

The general aim of the project is to raise awareness, to exchange examples of good practices and recommendations for transparency and the strengthening of the public control of the one key sector of public ownership – municipal-owned enterprises and companies.