O projektu

Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR ( Improvement of Public Procurement Systems in the Czech and Slovak Republics) je společným projektem Oživení, o. s., Transparency International SR a CERGE-EI.

Vize: zlepšit formální podmínky pro zadávání veřejných zakázek v České a Slovenské republice tak, aby se snížily možnosti pro korupci a manipulaci v zadávacích řízeních.

Cíl: Projekt má za cíl identifikovat slabá místa v systému veřejných zakázek, které umožňují zneužívat veřejné zakázky pro korupční transkace a navrhnout alternativních opatření pro snížení korupčních rizik.

Obsah: Projekt je tříletý a postupně v něm představíme následující výstupy:

Analýzy systémů veřejných zakázek v ČR a SR

Reforma institucionálního rámce pro zadávání veřejných zakázek

Příklady dobré praxe při zadávání veřejných zakázek

Alternativní nástroje transparentnosti

Výstupy jsou určeny všem zainteresovaným aktérům, kterých se přímo problematika veřejných zakázek dotýká (zadavatelům a dodavatelům) nebo se podílí na tvorbě a implementaci politiky veřejného zadávání (zakonodárci, úředníci) a monitorují problematiku korupce v zakázkách (média, odborná veřejnost).

Projekt vznikl za finanční podpory Siemens Integrity Initiative.