Domov » Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR » Konference k novele ZVZ: Veřejné zakázky v ČR – stačí novela k jejich ozdravení?

Konference k novele ZVZ: Veřejné zakázky v ČR – stačí novela k jejich ozdravení?

 

VÝSTUPY Z KONFERENCE

Dne 1. 9. 2011 proběhla konference Veřejné zakázky v ČR: stačí novela k jejich ozdravení?, kterou uspořádalo Oživení u příležitosti projednávání novely zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Konference vznikla jako součást projektu Zlepšení systému veřejných zakázek v České republice a na Slovensku, finančně podpořeného ze Siemens Integrity Initiative, a konala se pod záštitou pana poslance Jana Farského.

Na konferenci vystoupili experti z českých i mezinárodních organizací, advokáti z oboru i zástupci akademické obce. Na konci programu byl navíc dán prostor poslancům z jednotlivých parlamentních stran, aby vyjádřili postoj své strany k novele. Této možnosti využili Jeroným Tejc za ČSSD a Jan Farský jako představitel TOP09/Starostové a nezávislí.

Naše pozvání k účasti na programu přijali:

Elodie Beth při diskuzi

Daniel Weinhold, WEINHOLD LEGAL, Platforma pro transparentní veřejné zakázky

Elodie Beth, Reform of the Public Sector Division, OECD

Emília Sičáková – Beblavá, Transparency International Slovensko

Filip Pertold, CERGE – EI

Jan Farský, poslanec a starosta města Semily

Katie Schoultz, Schoultz and Partners Law Office

Radek Jurčík, Mendelova Univerzita v Brně

Konference se zúčastnilo přes 50 pozvaných. Mezi nimi se přišlo odborně informovat   o aktuálním stavu novely mimo jiné okolo 10 poslanců a senátorů či jejich asistentů poradců, dále zástupci samospráv, podnikatelské sféry, neziskových organizací i akademiků. Mezi přítomnými měli své zástupce z řad politiků strany Věci veřejné, TOP 09, ODS i KSČM. Z neziskového sektoru se na konferenci sešli zástupci české Transparency International, Nadačního fondu proti korupci, OSF, Otevřené společnosti a KohoVolit. Za aktivní účast v četných a velmi dynamických diskuzích všem příchozím velmi děkujeme.

Přednášející se na konferenci shodli, že současné navrhované znění novely je vhodné ke schválení a že na stav veřejného zadávání bude mít pozitivní dopad. Klady vládní novely ZVZ podle přednášejících spočívají zejména ve snížení limitů pro zakázky malého rozsahu a zvýšení transparentnosti celého procesu od přípravy po realizaci zakázky.  Snížení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu by přitom podle zúčastněných nemělo pro zadavatele představovat problém se zvýšenou administrativou.

Odborníci ve svých pohledech však zmínili i několik nedostatků současného znění novely. Jedná se zejména o hrubý zásah do práva na svobodný přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. Toto ustanovení je pro většinu přítomných odborníků neakceptovatelné a mělo by být rozhodně předmětem dalších diskuzí a pozměňovacích návrhů na půdě Poslanecké sněmovny ČR.

Přednášející z prvního panelu

Diskutující se na závěr shodli, že pro komplexní a dlouhodobé řešení problému korupčního prostředí ve veřejném zadávání je nutné dále pokračovat v reformě celého systému. Zejména je třeba institucionálně zabezpečit efektivní zadávání zakázek a jejich kontrolu. A to jak řadou nelegislativních opatření (např. zřízením nákupních agentur, rozvojem elektronického zadávání nebo zlepšením centrálního informačního systému s elektronicky čitelnými údaji), tak přijmutím klíčové legislativy, která by garantovala objektivní a racionální rozhodování na straně zadavatele (např. klíčové přijetí zákona o státní službě nebo jeho inovované podoby). Na straně dodavatelů je podle přítomných odborníků třeba zprůhlednit vlastnictví obchodních společností na trhu, tedy zakázat anonymní vlastnictví obchodních společností.

Z konference tudíž vyplynulo, že přestože novela v současné podobě znamená jednoznačné vykročení správným směrem, komplexní přeměnu prostředí nepřinese. Tomu odpovídají i závěry z poslanecké debaty v samém závěru programu. Poslanci se shodli, že návrh novely očekávali razantnější, a proto nebudou mít problém toto znění podpořit.

 

MATERIÁLY Z KONFERENCE

Fotky z konference jsou dostupné ZDE.

Prezentace

  • Kompletní balíček prezentací přednášejících jsou k dispozici ZDE.
  • Podle jednotlivých přednášejících si můžete prezentace zvlášť stáhnout na následujících odkazech:

Elodie Beth: Systém zadávání VZ v ČR z mezinárodní perspektivy: doporučení a nástroje OECD ke zvýšení integrity veřejného zadávání

Daniel Weinhold: Význam novely zákona: jaké jsou další nutné reformní kroky? (tato prezentace je dostupná pouze na vyžádání: wl@weinholdlegal.com)

Filip Pertold: Veřejné zakázky v ČR:  co říkají data o chování zadavatelů?

Martin Kameník: Dopady novely zákona na transparentnost a otevřenost systému veřejných zakázek

Jan Farský: Zkušenosti s dobrovolnou transparentností zadávání zakázek

Emília Sičáková – Beblavá: Najnovšie zmeny v slovenskej legislative zamerane na obmedzovanie korupcie

Katie Schoultz: Inspirace z „New Bribery Act“ Velké Británie pro omezení korupce ve veřejných zakázkách v ČR

Radek Jurčík: Další výzvy v reformě systému zadávání veřejných zakázek: Zahraniční nástroje ve srovnání s našimi nástroji stávajícími i připravovanými