Domov » Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR » Konference Dohled nad veřejnými zakázkami v ČR a SR

Konference Dohled nad veřejnými zakázkami v ČR a SR

Dne 10. září. 2013 proběhla od 10 hod. na Staré radnici v Brně (Radnická 369/10) konference jejíž stěžejním tématem byl Dohled nad veřejnými zakázkami v ČR a SR. Konferenci uspořádaly organizace Oživení, o.s. a Transparency International Slovensko za finanční podpory Siemens Integrity Initiative.

Pozvánka na konferenci Dohled nad veřejnými zakázkami v ČR a SR
Pozvánka – konference

Cílem konference je přispět k efektivnějšímu řešení systému státního dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a to prostřednictvím odborné diskuse všech zainteresovaných stran – úředníků veřejné správy, zadavatelů, uchazečů o zakázky a expertů na veřejné zadávání.

Konference proběhla za účasti domácích a zahraničních expertů. V rámci konference např. vystupovali:
Jaroslav Kračůn: Generálního ředitelství pro interní obchod a služby – Evropská komise
Prof. Martin Trybus: ředitel Institutu pro Evropská práva a spolupracující expert OECD
Mgr. Pavel Herman: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Zita Táborská: předsedkyně Úradu pre verejné obstarávanie SR.

Do programu konference byly zařazeny témata:

I.  Hodnocení systém státního dohledu nad veřejnými zakázkami v ČR a SR:
současné trendy ve fungování Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ČR (ÚOHS) a Úradu pre verejné obstarávanie SR (ÚVO)
výsledky komparativní studie fungování systémů dohledů nad veřejnými zakázkami v ČR a SR a jejich analytická interpretace,
komparace personálního řízení ÚOHS a ÚVO.

II.  Zahraniční zkušenosti a perspektivy v dohledu nad veřejnými zakázkami.

III. Zkušenosti s fungováním orgánů dohledu z pohledu soudního přezkumu a aktivního občana.

Konference se zúčastnilo přes 50 účastníků z řad zástupců institucí veřejného dohledu z ČR a Slovenska, dále zástupci veřejných zadavatelů a podnikatelské sféry, kteří vytváří konkurenčí prostředí na straně zájemců o realizace veřejných zakázek. Za aktivní účasti v četných a velmi dynamických diskuzích všem příchozím velmi děkujeme. Dovolujeme si také uvést několik klíčových závěrů, které v rámci prezentací a následně vedených diskuzí zazněly a výběr z audionahrávek, které byly pořízeny na konferenci.Pozn.: výše uvedené shrnutí závěrů čerpá z publikace Komparace institucionálního zabezpečení a fungování regulace veřejných zakázek na Slovensku a v ČR.

 

 
Diskutující se v závěrech dále shodli, že pro komplexní a dlouhodobé řešení problému a eliminace korupčního prostředí v segmentu veřejného zadávání v ČR a SR je nezbytné i nadále prosazovat budování efektivně fungujícíh dohledových orgánů na institucionální úrovni.

 

Podkladové materiály a publikace z konference

komparativní analýza – Organizační a procesní zajištění veřejných zakázek v ČR

komparatívna analýza – Organizačné a procesné zabezpečenie verejného obstaravania na Slovensku

Komparace institucionálního zabezpečení a fungování regulace veřejných zakázek na Slovensku a v Česku

 

Prezentace

Kompletní balíček prezentací všech přednášejících ke stažení zde.

Pozn.: Prezentácia pana Kračúna “Dohled VZ v EU a příprava nových směrnic”vychádza z pracovného dokumentu návrhu novej smernice o verejnom obstarávaní. Konečné znenie môže byť zmenené. Informácie a názory uvedené v tejto prezentácii nie sú pre Európsku komisiu záväzné.

 

Fotografie

Fotografie z konference můžete shlédnout zde.

 

Program konference

Detailní programu konference ke stažení zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *