Domov » Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR

Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR

Veřejné zakázky jsou v ČR i SR dlouhodobě a oprávněně spojovány s korupcí při poptávání služeb, dodávek nebo prací. Institut veřejných zakázek vždy byl a bude v moderních ekonomikách korupčně atraktivní pro zainteresované subjekty díky svému ojedinělému charakteru ekonomické interakce mezi aktéry veřejného a podnikatelského sektoru, kdy je podnikatelský zisk generován z veřejných prostředků. Proto tato oblast vyžaduje zvýšenou pozornost při regulaci a kontrole využívání veřejných prostředků. Dosavadní praxe v obou zemích ukazuje, že jsou veřejné zakázky systematicky zneužívány jako nástroj úzkých korupčních vazeb mezi politiky a podnikateli na všech úrovních veřejné správy.

Problém korupce v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek se stal v posledních letech velmi diskutovaným tématem jak v mediálním, odborném, politickém tak občanském prostoru. Prvním hmatatelným výsledkem v ČR je tzv. transparenční novela zákona o veřejných zakázkách, která zejména zvyšuje informační standard o veřejných zakázek a možnosti veřejné kontroly. Charakter současných problémů, zadávací praxe i názory expertů však ukazují, že novela zákona o veřejných zakázkách, jakkoli je důležitá, sama o sobě nestačí pro řešení všech systémových problémů.

O projektu

Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR (Oživení, 2011)

Otevřenost zadávacích řízení v ČR (Oživení, 2011)

Konference veřejné zakázky v ČR: stačí novela k jejich ozdravení?(2011)

Vsechnyzakazky.cz: veřejné zakázky jednoduše a přehledně (2012)

Víc než zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech (analýza Oživení, 2012)

Konference: Dohled nad veřejnými  zakázkami v ČR a SR (2013)

Oživení o. s. se v rámci programu Bezkorupce dlouhodobě věnuje problematice zadávání veřejných zakázek. Monitorujeme konkrétní kauzy nevýhodných nebo zmanipulovaných zakázek, analyzujeme nedostatky a pochybení v různých systémech zadávání zakázek, navrhujeme systémová opatření pro veřejné zadavatele, monitorujeme a připomínkujeme legislativu v této oblasti. Cílem našich projektů je navrhovat a pomáhat implementovat systémová opatření, která mohou snížit korupční rizika při zadávání zakázek.