želechovice Tag

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla obci v srpnu 2011 uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč. Rozklad obce byl zamítnut a rozhodnutí ÚOHS nabylo právní moci 19.3.2012. Nejpopzději stejného dne obec reklamovala dílo - zpracování zadávací dokumentace - u společnosti Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Společnost škodu na majetku obce neuhradila dobrovolně a obec podala 16.10.2012 žalobu k Okresnímu soudu v Olomouci. V řízení obec uplatňuje škodu ve výši 741.249 Kč (sp.zn. 29 C 426/2012). Jednání soudu je nařízeno na 9.4.2014.