vymahatelnost osobní odpovědnosti Tag

Stará korupční kauza, za kterou bývalý místostarosta Ryan Strnad šel dokonce na pět let do vězení, vstupuje do své poslední fáze. Škodu způsobenou na majetku obce ve výši několika milionů se již několik let nedaří vymoci, neboť bývalé vedení obce je stále v radě města. Případ dobře ilustruje slabá místa legislativy k obecnímu zřízení i nulovou odpovědnost zastupitelů za správu obecního majetku.

Dříve než definitivy se úředníci nejspíš dočkají silného zapráskání biče nad svou hlavou. Podle připravovaného zákona by napříště úředníci museli za svou práci stoprocentně ručit a případně nést i finanční náklady.