školní jídelna Tag

Na jaře roku 2012 jsme obdrželi v rámci naší právní poradny podnět, který upozorňoval na skutečnost, že příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 10 - Školní jídelny, Praha 10, nevypisuje výběrová řízení na dodavatele potravin a polotovarů.