pozastavení výkonu advokacie Tag

Dopisem z 20. února 2014 jsme se obrátili na Českou advokátní komoru (ČAK) s výzvou na pozastavení výkonu advokacie advokátům , kteří byli obviněni z trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti. Česká advokátní komora nás obratem informovala, že řízení o pozastavení výkonu advokacie advokátů Mgr. Davida Michala a Mgr. Marka Stubleyho bylo zahájeno 26. 2. 2014.

Oživení dopisem ze dne 20.2.2014 vyzvalo Českou advokátní komoru (ČAK) k pozastavení výkonu advokacie u advokátů Mgr. Davida Michala a Mgr. Marka Stubleyho, kteří byli obviněni z trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti v souvislosti s vyváděním finančních prostředků z Dopravního podniku hlavního města Prahy....