novela zákona o VZ Tag

Ze společné analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ), Grant Thornton a CEEC Research vyplývá, že v letošním 2. čtvrtletí, tj. od vstupu tzv. protikorupční novely zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) v účinnost, klesl počet oznámení o veřejné zakázce o 66,2 %.
Naprostá transparentnost při vypisování veřejných zakázek. Jedno ze stěžejních hesel nové koalice na magistrátu hlavního města. Jak se politici hesla drží? Praha totiž na samém konci března stihla vypsat hned několik výběrových řízení v hodnotě stovky milionů korun.

Pravidlo bude vyvolávat tlak na zadávací podmínky tak, aby se přihlásilo více dodavatelů. Je to v zájmu obce, vysvětluje novelizaci zákona náměstek ministra pro místní rozvoj Jan Sixta. Praxe českých obcí při vypisování veřejných zakázek se poslední roky řídí podobným scénářem. Radnice si zadají tendr například...

Protikorupční organizace vystavily vládě „pololetní“ vysvědčení za plnění Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Transparency International, Oživení, Otevřená společnost, Ekologický právní servis a Zelený kruh společně udělily vládě 11 známek z hlavních oblastí boje proti korupci. Vysvědčení bude předáno místopředsedkyni vlády Karolíně Peake.
U příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci vydává Oživení i v tomto roce stručnou zprávu o dosažených úspěších na poli boje proti korupci. Chce tak připomenout, že na pozadí velkých korupčních skandálů a zásadních systémových problémů se stále častěji objevují příklady dobré praxe, které je možné rozvíjet, napodobit a podporovat. Zpráva obsahuje výčet důležitých pozitivních počinů z různých oblastí veřejného života, ať již jde o pokroky v legislativní oblasti, v oblasti politické kultury, v oblasti fungování justice a spravedlnosti nebo aktivit obcí, občanů a firem.

Za novelu zákona o veřejných zakázkách bez různorodé směsi pozměňovacích návrhů lobbují u politiků nevládní organizace Transparency International spolu s Oživením. Politici podle nich nemají akceptovat poslanecké návrhy, které jdou proti základnímu smyslu a funkci novely. „Upozorňujeme, že zejména návrhy předložené hospodářskému výboru sněmovny výrazně omezují...

Hlavním cílem dlouho připravované novely zákona a veřejných zakázkách je jejich zprůhlednění a zpřehlednění. To, co se ale zatím kolem schvalování novely děje, svědčí přesně o pravém opaku. Vše došlo až tak daleko, že dnes poslanci na jednání hospodářského výboru zjistili, že se ve změti...

Zadávání veřejných zakázek v České republice je v porovnání se zeměmi Evropské unie méně otevřené. Úřady a instituce velmi často používají omezená nebo zrychlená zadávací řízení, vyplynulo to z analýzy občanského sdružení Oživení a institutu CERGE-EI.
Vláda se chystá zalepit velkou díru v lodi českých veřejných financí v podobě nefér tendrů ušitých na míru konkrétním firmám. Chce totiž zrušit nejčastější triky, kterými dnes zadavatelé v tendrech vyřazují nepohodlné, nebo naopak vybírají ty "vhodné" uchazeče.