KEY INVESTMENTS a.s. Tag

V srpnu 2011 bylo Oživení upozorněno na uzavírání nevýhodných smluv o obhospodařování cenných papírů městskými částmi Prahy s investiční společností Key Investments, a.s., (dříve SI Asset Management, a.s.), IČ: 25748611, dále také jen „KI“. Konkrétně se jedná o městskou část Praha 6, Praha 10 a Praha 13.