Jana Titzlová Tag

Spor mezi úřednicí Janou Titzlovou a Městským úřadem (MěÚ) Rakovník pokračuje. K odvolání tajemnice MěÚ Rakovník Elišky Holkové nyní vyzvalo i občanské sdružení Oživení. Podle něho tajemnice závažně porušila své povinnosti a měla by post opustit.