Čisté Tuřany Tag

Občanské sdružení Čisté Tuřany se domáhá na Jihomoravském kraji mimo jiné i Smlouvy o pronájmu a provozování mezinárodního letiště Brno – Tuřany. Kraj zpočátku tvrdil, že smlouva je jako celek obchodní tajemství. Smlouva má více než 500 stran textu.