Domov » Služby

Služby

Transparentnost je základem efektivní samosprávy.
Pomůžeme vám  dobře nastavit transparentnost vašich agend.

Představitelům veřejné správy, zastupitelům a úředníkům nabízíme poradenské služby, prakticky orientované semináře a workshopy zaměřené na zvyšování transparentnosti ve veřejné správě.

Naše služby Vám pomůžou:

 • Lépe se orientovat v tématech etického jednání, prevence střetu zájmů veřejných funkcionářů, veřejných zakázek, rozdělování dotací a dalších, které se týkají správy věcí veřejných.
 • Předcházet rizikům porušování zákonných povinností a poškozování veřejného zájmu.
 • Získát přehled o aktuálních souvisejících zákonech, judikatuře a trendech dalšího vývoje.
 • Prohloubit znalosti o hlavních principech prevence korupce a střetu zájmů na příkladech dobré i špatné praxe.

Protikorupční audity a strategie

Všem úřadům veřejné správy nabízíme zhotovení tzv. protikorupčního auditu a navržení protikorupční strategie.

Nabízená služba se skládá z:

 • vytvoření mapy korupčních rizik
 • navržení protikorupčních opatření
 • navržení protikorupční strategie
 • poradentsví při realizaci strategie

Reference:

 • Protikorupční audit procesu zadávání veřejných zakázek pro MČ Brno-střed (2017)
 • Série základních auditů v 7 městech a obcích
 • Státní fond životního prostředí ČR – protikorupční audit národních dotačních programů (2009)
 • Hlavní město Praha – spolupráce na tvorbě Protikorupční strategie hl. m. Prahy (2009-2010)
Mám zájem o protikorupční audit

 

Semináře na míru

Semináře lze domluvit ke konkrétním tématům jednotlivě nebo seskupené “na míru” do tématických celků podle potřeby.

Časový rozsah semináře věnovaný určitýmu tématu je 1 až 2 hodiny nebo podle domluvy.

Mám zájem o seminář na míru

 

Právní poradenství a odborné konzultace

Nabízíme právní poradenství a odborné konzultace v problematice korupce a střetu zájmů ve veřejné správě, práva na přístup k informacím, veřejných zakázek či hospodaření obcí.

 • občanům v jejich konfliktech s úřady (spory o informace, veřejné zakázky, nakládání s majetkem, vymáhání odpovědnosti, veřejná podpora
 • novinářům při zpracování korupční problematiky
 • politikům a úředníkům při snaze zavést protikorupční opatření

Právní poradna neposkytuje rady v soukromoprávních sporech (zejména opatrovnické spory, dědické řízení, spotřebitelské spory, sousedské spory, exekuce apod.) a až na výjimky ani v trestním řízení. Děkujeme za pochopení.

Mám zájem o právní konzultaci

Proč spolupracovat s Oživením?

Oživení o.s. se již od roku 1999 kontinuálně věnuje tématům podpory demokracie, právního státu a odpovědné veřejné správy.

Naše zkušenosti a odbornost vychází z:

 • Dlouhodobé watchdogové praxe, kdy jsme řešili a monitorovali desítky kauz spojených se zneužíváním veřejné moci.
 • Znalosti reálných korupčních rizik, které řešíme v protikorupční právní poradně.
 • Poskytování komplexního poradenství jako je zpracování mapy korupčních rizik nebo rozbor interních předpisů organizace.
 • Realizace projektů zaměřených na systémovou analýzu problémů a prosazování žádoucích změn zejména v oblasti veřejných zakázek, ochrany oznamovatelů, vydávání radničních periodik.