Materiály pro učitele

Oživení, z.s. se snaží vzdělávat mimo jiné i studenty středních škol, tedy budoucí prvovoliče. Z našich průzkumů plyne, že povědomí o fungování samospráv je mezi studenty velmi nízké a zdá se, že po skončení středních škol se k pochopení zastupitelské demokracie, ve které žijí, dostanou jen vskutku výjimečně.

Materiály k hodinám občanské výchovy: