Domov » Semináře pro veřejnou správu

Semináře pro veřejnou správu

Představitelům veřejné správy, zejména reprezentantům města a obcí a úředníkům nabízíme semináře o relevantních zákonných normách a protikorupčních nástrojích. Přesný program semináře je možné sestavit na základě společného výběru témat vhodných pro danou instituci. V závislosti na výběru se odvíjí také cena.

V případě zájmu o seminář kontaktujte Martina Kameníka e-mailem na martin.kamenik@oziveni.cz.

Nabízené tematické bloky:

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Účastník se seznámí s nejčastějšími problémy při aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím, jakož i s příklady dobré a špatné praxe. Jaký je smysl zákona? Jaké informace musí být povinně zveřejňovány? Jaké informace Povinný subjekt poskytuje na základě žádosti a které naopak může odmítnout? Lze žádat za poskytnutí informací úhradu, za jakých podmínek a v jaké výši?

Časový rozsah: 2 hod.

Osobní odpovědnost

Za své činy je každý zodpovědný. Vymáhat škodu lze jak v pracovněprávní rovině (zaměstnanci státní správy, samosprávy), tak občanskoprávní rovině (volení zástupci), podle situace i v rovině obchodněprávní (dodavatelé služeb). Nelze zapomenout ani na trestněprávní odpovědnost či regresní nárok státu či samosprávného celku vůči svým zaměstnancům. Kdo by měl škodu vymáhat? Co je to škoda, jaké jsou podmínky pro úspěšné uplatnění nároku?

Poznámka: Předpokládá se základní znalost právních pojmů, lze však dohodnout seminář i bez tohoto předpokladu.

Časový rozsah: dle dohody

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *