Domov » Semináře pro aktivní občany a zastupitele

Semináře pro aktivní občany a zastupitele

Občanům, aktivistům i zastupitelům nabízíme semináře věnované praktickým postupům watchdogu – kontroly samospráv. Seminář si můžete podle svých potřeb ušít na míru výběrem vhodných témat z naší nabídky. Přesný program rádi upravíme při konzultacích s vámi, stejně tak cenu semináře domluvíme individuálně.

V případě zájmu o seminář nás prosíme kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Nabízené tematické bloky:

Rozhodovací procesy obce

O čem rozhoduje zastupitelstvo obce a jaké věci jsou vyhrazeny radě obce? Co mají na starosti výbory zastupitelstva a co komise rady? Proč bych měl chodit na zasedání zastupitelstva mé obce? Zápis versus audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva obce. Rozdíl mezi obecně závaznou vyhláškou obce a nařízením obce, praktické příklady. Prodej a pronájem majetku obce. Jak se bránit nezákonným dispozicím s majetkem obce? Hlasování zastupitele a střet zájmu.

Časový rozsah: Podle dohody a konkrétního zájmu o vymezené oblasti, rovněž v závislosti na vstupních právních znalostech účastníků semináře (zejména zákon o obcích).

Radniční periodika (bez cenzury)

Měla by samospráva vydávat vlastní noviny? Pokud je odpověď ano, jak by měla samospráva zajistit objektivitu a vyváženost zveřejňovaných informací a jak organizovat vydávání periodika co do kompetencí redakční rady a redakce? Seznámíte se konkrétními příklady z praxe a s kodexem dobrého radničního periodika.

Časový rozsah: 2 hod.

Veřejné zakázky pod lupou

Poradíme jakým způsobem může občan efektivně kontrolovat veřejné zakázky. Na jaké informace a rozhodovací kroky se mají soustředit, jaké informace jsou veřejně přístupné a na jakých místech, jakým způsobem mohou občané řešit případnou nehospodárnost nebo korupci ve veřejných zakázkách.

Časový rozsah: 1,5 hod.

Střet zájmů a etický kodex

Kdo je veřejný funkcionář dle zákona o střetu zájmů? Jaké povinnosti je povinen veřejný funkcionář dodržovat? Jak si ověřit dodržování pravidel? Hrozí veřejnému funkcionáři nějaké sankce za porušování zákona? Praktické zkušenosti s kontrolou veřejných funkcionářů. Hlasování zastupitele a střet zájmů.

Časový rozsah: podle domluvy 1-2 hod.

Ochrana oznamovatelů

Oznamovatelé korupce v českém právním prostředí. Limity současné právní ochrany prostřednictvím zákoníku práce. Dimenze trestněprávního postihu oznamovatele. Příklady dobré praxe. Legislativní návrhy.

Časový rozsah: podle domluvy 1-2 hod.