Domov » Kauzy (stránka 33)

Kauzy

Dokumenty

Zde naleznete klíčové dokumenty ke kauze: Podklady pro Zastupitelstvo HMP ke schválení projektu Opencard (květen 2006): obsahují zavádějící a nepravdivé ekonomické  informace, na základě kterých byla schváleno spuštění projektu. Smlouva o dílo na realizaci Servisního kartového centra (říjen 2006): veřejná část smlouvy uzavřené mezi HMP a společností Haguess na realizaci klíčové zakázky v projektu Opencard. Díky této smlouvě mohli být …

Více

Fakta o zásadním pochybení v projektu Opencard

Zásadní pochybení zjistila Zpráva z provedení forenzního auditu zpracovaná firmou NEXIA AP a. s., A. T. KEARNEY GmbH, která upozornila na: pochybení v přípravě projektu: chybné rozhodování orgánů hl. m. Prahy, které vycházelo z nepravdivých a zavádějících podkladů o ekonomické udržitelnosti projektu. Zpracovatel podkladů byl přitom v jasném spojení s budoucím dodavatelem, netransparentní zadávání veřejných zakázek v rámci projektu, mnohdy …

Více

Praha musí identifikovat a vymáhat škody způsobené v projektu Opencard

Výsledky auditu realizace projektu Opencard prokázaly významná manažerská selhání a nehospodárné nakládání s majetkem města. Vedle chybného projektového záměru a nadhodnocené finanční návratnosti projektu došlo i k řadě faktických pochybení, které způsobily Praze škodu minimálně ve výši 40 mil. Kč. Tuto škodu musí vedení Prahy prošetřit a vymáhat, jinak se dopouští porušování zákona.

Více