Domov » Kauzy (stránka 31)

Kauzy

Město Šternberk

Právní poradna Oživení, získala v červnu roku 2011 podnět týkající se možné nedůslednosti při nakládání s obecními pozemky města Šternberk. Dne 28. června byl na úřední desce Městského úřadu Šternberk vyvěšen záměr města prodat pozemek bývalého autobusového nádraží. Oživení shledalo body stanovící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky na koupi jako problematické a z právního pohledu nepřesně formulované. Ze zveřejněného záměru …

Více

Neoprávněné odměny v pražských městských firmách musí být potrestány

V souvislosti s neoprávněně vyplacenými odměnami Ing. Karlovi Březinovi (ČSSD) podalo občanské sdružení Oživení trestní oznámení proti dalším 30 osobám, které nevládní organizace podezírá ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku.  Členové představenstva a dozorčích rad firem Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., RENCAR PRAHA, a. s. a Žižkov Station Development, a. s. totiž podle zjištění organizace po současném …

Více

Pražská Opencard

Projekt Opencard provází od konce roku 2009 silné podezření z neefektivního a nezodpovědného nakládání s veřejným majetkem s podezřením na korupční vazby mezi osobami odpovědnými za projekt na hl. m. Praze a dodavateli projektu. Oživení se od roku 2010 věnuje monitoringu této kauzy se zaměřením na identifikaci škod. Doposud se nepodařilo hl.m. Prahu rozhýbat k efektivnímu vymáhání smluvních sankcí či …

Více

Pochybná zakázka MČ Praha 13 na nákup vozového parku

Dne 21. prosince 2010 podalo Oživení podnět k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ČR na prošetření postupu MČ Praha 13 při zadání zakázky na nákup nových osobních aut. Dle názoru Oživení bylo zadání zakázky v několika bodech v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, kdy porušovalo zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a umožňovalo různorodý výklad a manipulaci při výběru …

Více

Dokumenty

Zde naleznete klíčové dokumenty ke kauze: Podklady pro Zastupitelstvo HMP ke schválení projektu Opencard (květen 2006): obsahují zavádějící a nepravdivé ekonomické  informace, na základě kterých byla schváleno spuštění projektu. Smlouva o dílo na realizaci Servisního kartového centra (říjen 2006): veřejná část smlouvy uzavřené mezi HMP a společností Haguess na realizaci klíčové zakázky v projektu Opencard. Díky této smlouvě mohli být …

Více

Fakta o zásadním pochybení v projektu Opencard

Zásadní pochybení zjistila Zpráva z provedení forenzního auditu zpracovaná firmou NEXIA AP a. s., A. T. KEARNEY GmbH, která upozornila na: pochybení v přípravě projektu: chybné rozhodování orgánů hl. m. Prahy, které vycházelo z nepravdivých a zavádějících podkladů o ekonomické udržitelnosti projektu. Zpracovatel podkladů byl přitom v jasném spojení s budoucím dodavatelem, netransparentní zadávání veřejných zakázek v rámci projektu, mnohdy …

Více