Domov » Kauzy (stránka 30)

Kauzy

Pražská Opencard

Projekt Opencard provází od konce roku 2009 silné podezření z neefektivního a nezodpovědného nakládání s veřejným majetkem s podezřením na korupční vazby mezi osobami odpovědnými za projekt na hl. m. Praze a dodavateli projektu. Oživení se od roku 2010 věnuje monitoringu této kauzy se zaměřením na identifikaci škod. Doposud se nepodařilo hl.m. Prahu rozhýbat k efektivnímu vymáhání smluvních sankcí či …

Více

Pochybná zakázka MČ Praha 13 na nákup vozového parku

Dne 21. prosince 2010 podalo Oživení podnět k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ČR na prošetření postupu MČ Praha 13 při zadání zakázky na nákup nových osobních aut. Dle názoru Oživení bylo zadání zakázky v několika bodech v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, kdy porušovalo zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a umožňovalo různorodý výklad a manipulaci při výběru …

Více

Dokumenty

Zde naleznete klíčové dokumenty ke kauze: Podklady pro Zastupitelstvo HMP ke schválení projektu Opencard (květen 2006): obsahují zavádějící a nepravdivé ekonomické  informace, na základě kterých byla schváleno spuštění projektu. Smlouva o dílo na realizaci Servisního kartového centra (říjen 2006): veřejná část smlouvy uzavřené mezi HMP a společností Haguess na realizaci klíčové zakázky v projektu Opencard. Díky této smlouvě mohli být …

Více

Fakta o zásadním pochybení v projektu Opencard

Zásadní pochybení zjistila Zpráva z provedení forenzního auditu zpracovaná firmou NEXIA AP a. s., A. T. KEARNEY GmbH, která upozornila na: pochybení v přípravě projektu: chybné rozhodování orgánů hl. m. Prahy, které vycházelo z nepravdivých a zavádějících podkladů o ekonomické udržitelnosti projektu. Zpracovatel podkladů byl přitom v jasném spojení s budoucím dodavatelem, netransparentní zadávání veřejných zakázek v rámci projektu, mnohdy …

Více

Praha musí identifikovat a vymáhat škody způsobené v projektu Opencard

Výsledky auditu realizace projektu Opencard prokázaly významná manažerská selhání a nehospodárné nakládání s majetkem města. Vedle chybného projektového záměru a nadhodnocené finanční návratnosti projektu došlo i k řadě faktických pochybení, které způsobily Praze škodu minimálně ve výši 40 mil. Kč. Tuto škodu musí vedení Prahy prošetřit a vymáhat, jinak se dopouští porušování zákona.

Více