Domov » Kauzy (stránka 30)

Kauzy

FN Olomouc

Dne 24. 5. 2011 občanské sdružení Oživení podalo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Fakultní nemocnice Olomouc a zároveň návrh na předběžné opatření – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

Více

Kly – účelové dělení veřejné zakázky?

V průběhu října 2011 obdrželo Občanské sdružení Oživení podnět týkající se možného účelového rozdělení veřejné zakázky v obci Kly. Oživení dlouhodobě bojuje za transparentnost v zadávacích řízeních, a proto na podnět aktivně reagovalo. Zažádalo si o podklady a podalo podnět směřující prošetření úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Více

KEY INVESTMENTS a.s.

V srpnu 2011 bylo Oživení upozorněno na uzavírání nevýhodných smluv o obhospodařování cenných papírů městskými částmi Prahy s investiční společností Key Investments, a.s., (dříve SI Asset Management, a.s.), IČ: 25748611, dále také jen „KI“. Konkrétně se jedná o městskou část Praha 6, Praha 10 a Praha 13.

Více

Nevymáhání smluvních sankcí po Haguess, a.s.

Oživení se, vzhledem k evidentním pochybením v projektu Opencard a odmítavému postoji vedení hl. m. Prahy k přiznání pochybení, vyčíslení a vymáhání škod způsobených realizací projektu, zaměřilo na proces identifikace a vymáhání škod v projektu Opencard. Oživení zpracovalo na základě dostupných informací vlastní analýzu škod způsobených při realizaci projektu Opencard a odpovědnosti za jejich vznik, ze které vyplývá, že byly …

Více

Praha 6 – Vítězné náměstí

Na počátku roku 2007 vytvořilo Zastupitelstvo Městské části Praha 6 pracovní skupinu, která měla připravit návrh, jak naložit se strategickými pozemky v blízkosti Vítězného náměstí poté, co bylo rozhodnuto o zastavení plánů vybudovat na nich novou budovu radnice. 

Více

Payerův dům pro exposlance Pateru?

Exposlanec Patera v roce 2008 spolurozhodoval o přiznání dotace na opravu historického domu v Lokti, jehož je v současné době spoluvlastníkem – je to jen náhoda?

Více