Domov » Kauzy (stránka 30)

Kauzy

KEY INVESTMENTS a.s.

V srpnu 2011 bylo Oživení upozorněno na uzavírání nevýhodných smluv o obhospodařování cenných papírů městskými částmi Prahy s investiční společností Key Investments, a.s., (dříve SI Asset Management, a.s.), IČ: 25748611, dále také jen „KI“. Konkrétně se jedná o městskou část Praha 6, Praha 10 a Praha 13.

Více

Nevymáhání smluvních sankcí po Haguess, a.s.

Oživení se, vzhledem k evidentním pochybením v projektu Opencard a odmítavému postoji vedení hl. m. Prahy k přiznání pochybení, vyčíslení a vymáhání škod způsobených realizací projektu, zaměřilo na proces identifikace a vymáhání škod v projektu Opencard. Oživení zpracovalo na základě dostupných informací vlastní analýzu škod způsobených při realizaci projektu Opencard a odpovědnosti za jejich vznik, ze které vyplývá, že byly …

Více

Praha 6 – Vítězné náměstí

Na počátku roku 2007 vytvořilo Zastupitelstvo Městské části Praha 6 pracovní skupinu, která měla připravit návrh, jak naložit se strategickými pozemky v blízkosti Vítězného náměstí poté, co bylo rozhodnuto o zastavení plánů vybudovat na nich novou budovu radnice. 

Více

Payerův dům pro exposlance Pateru?

Exposlanec Patera v roce 2008 spolurozhodoval o přiznání dotace na opravu historického domu v Lokti, jehož je v současné době spoluvlastníkem – je to jen náhoda?

Více

Soud nařídil exekuci na Dopravní podnik Hl. města Prahy, a. s.

Obvodní soud pro Prahu 9 dal za pravdu nevládní organizaci Oživení ve sporu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DP) a nařídil proti této akciové společnosti exekuci. Dopravnímu podniku hl. m. Prahy tak hrozí, že kvůli své neochotě poskytnout informace o uzavřených smlouvách s firmou Inženýring dopravních staveb nebude moci nakládat se svým majetkem.

Více

Město Šternberk

Právní poradna Oživení, získala v červnu roku 2011 podnět týkající se možné nedůslednosti při nakládání s obecními pozemky města Šternberk. Dne 28. června byl na úřední desce Městského úřadu Šternberk vyvěšen záměr města prodat pozemek bývalého autobusového nádraží. Oživení shledalo body stanovící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky na koupi jako problematické a z právního pohledu nepřesně formulované. Ze zveřejněného záměru …

Více