Domov » Kauzy (stránka 30)

Kauzy

Městská firma na Praze 3 se odmítá podrobit kontrole Finančního výboru

Společnost Investiční a rozvojovou Praha 3 a.s., IČ: 28954874, dále jen “IR” založila původně Městská část Praha 3. Těsně před volbami v roce 2010 byla mezi Městskou část a městskou společnost IR účelově vložena ještě jedna akciová společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.,

Více

Městská část Praha 12 – Nová radnice U Dubu

Projekt Nové radnice MČ Praha 12 plánuje již mnoho let. Původně MČ plánovala přestavbu budovy Prioru na Sofijském náměstí. Snad i proto se MČ v roce 2005 rozhodla prodat své vlastní stavební pozemky pro radnici společnosti Kuchař & Thein, s.r.o. (výkonný developer projektu FINEP CZ, a.s.).

Více

Černá stavba v Košířích

Poradna Oživení se v červnu 2011 začala zabývat stále neukončeným a již několik let se táhnoucím případem černé stavby vilového domu na pozemcích v blízkosti vlakového nádraží Praha Stodůlky.

Více

Radniční noviny Praha 3

Městská část Praha 3 se na konci roku 2011 rozhodla vypsat koncesní řízení na vydávání radničního periodika, evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ: 103862. Hodnotu veřejné zakázky za desetiletou službu odhadla MČ na více jak 63 milionů Kč. 

Více

Přístup zastupitele a člena finančního výboru do účetní databáze

Oživení financuje právní pomoc zastupiteli a členu finančního výboru městské části Praha 1 (MČ), který usiluje o přímý přístup do účetní databáze MČ za účelem výkonu svého mandátu. Filip Pospíšil je nejen zastupitelem, ale zároveň i členem finančního výboru. Přístup do účetních databází MČ mu byl odepřen, přestože jiní zastupitelé takovým přístupem disponují.

Více

Jindřichovice – prodej pozemků

V únoru 2011 obdrželo Oživení prostřednictvím Protikorupční linky 199 informace o nehospodárném nakládání s obecním majetkem v obci Jindřichovice. Zastupitelstvo obce v roce 2006 schválilo závazný postup při prodeji pozemků obce, který ovšem v roce 2011 porušilo a pozemky prodalo bez odůvodnění za minimální prodejní cenu.

Více