Domov » Kauzy (stránka 20)

Kauzy

Ostrava jih a pokuta 300 tisíc za porušení zákona o veřejných zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městské části Ostrava Jih v dubnu 2011 pokutu ve výši 300.000,- Kč. Pokuta byla potvrzena rozhodnutím předsedy ÚOHS v říjnu 2011, ze strany městské části byla pokuta uhrazena 5.12.2011. Oživení vyzvalo k vymáhání nároku na náhradu škody v srpnu 2013. Městská část podala těsně před promlčením nároku žalobu k soudu.

Více

Hajany – stížnost pro porušení zákona ve prospěch starosty

Kauza začala v roce 2009, kdy obec prodala celou řadu pozemků, na které byl uplatněn restituční nárok. Z důvodu probíhajícího řízení o vydání nemovitostí nesměla obec s pozemky nakládat. Pozemky byly navíc prodány nikoli za cenu v místě obvyklou a obratem byly novými vlastníky zpeněženy za cenu výrazně vyšší.

Více

Městská část Praha 10 dělí veřejné zakázky na PR služby

Podle informací Zadavatele se Městská část Praha 10 rozhodla již před deseti lety jít cestou outsourcingu svého tiskového oddělení. Přesto za dobu deseti let vypsala na poskytování PR služeb pouze jedenkrát výběrové řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a to zjednodušené podlimitní řízení v roce 2007. Od roku 2011 Zadavatel opakovaně zadává PR služby tehdejšímu vítězi soutěže v rámci …

Více

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. – škoda za 9.000.000,-Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 9.000.000,- Kč. Společnost se s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle svého vyjádření neztotožňuje a podala proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže správní žalobu. Ve věci dosud nebylo rozhodnuto. Za účelem vymožení …

Více