Domov » Kauzy (stránka 20)

Kauzy

Státní zemědělský intervenční fond nevymáhá škodu 600 tisíc (pokuta UOHS)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) v roce 2011 pokutu ve výši 600.000 Kč. Zaplacením pokuty vznikla na majetku státu škoda. I přes upozornění Oživení SZIF nepřistoupil k vymáhání nároku na náhradu škody. Oživení na ředitele SZIF podalo v únoru 2013 trestní oznámení.

Více

Ústí nad Labem – pokuta za diskriminaci uchazečů ve výběrovém řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu v září 2011 pokutu ve výši 70.000,- Kč za diskriminační kvalifikační kritéria u veřejné zakázky na rekonstrukci komunikací. Město nepodalo proti rozhodnutí ÚOHS rozklad a pokutu uhradilo 7.11.2011. S uloženou pokutou však město “nesouhlasilo” a po nikom způsobenou škodu nevymáhalo. Oživení zaslalo městu v srpnu 2013 výzvu k vymáhání nároku města po odpovědných …

Více

Ostrava jih a pokuta 300 tisíc za porušení zákona o veřejných zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městské části Ostrava Jih v dubnu 2011 pokutu ve výši 300.000,- Kč. Pokuta byla potvrzena rozhodnutím předsedy ÚOHS v říjnu 2011, ze strany městské části byla pokuta uhrazena 5.12.2011. Oživení vyzvalo k vymáhání nároku na náhradu škody v srpnu 2013. Městská část podala těsně před promlčením nároku žalobu k soudu.

Více

Hajany – stížnost pro porušení zákona ve prospěch starosty

Kauza začala v roce 2009, kdy obec prodala celou řadu pozemků, na které byl uplatněn restituční nárok. Z důvodu probíhajícího řízení o vydání nemovitostí nesměla obec s pozemky nakládat. Pozemky byly navíc prodány nikoli za cenu v místě obvyklou a obratem byly novými vlastníky zpeněženy za cenu výrazně vyšší.

Více

Městská část Praha 10 dělí veřejné zakázky na PR služby

Podle informací Zadavatele se Městská část Praha 10 rozhodla již před deseti lety jít cestou outsourcingu svého tiskového oddělení. Přesto za dobu deseti let vypsala na poskytování PR služeb pouze jedenkrát výběrové řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a to zjednodušené podlimitní řízení v roce 2007. Od roku 2011 Zadavatel opakovaně zadává PR služby tehdejšímu vítězi soutěže v rámci …

Více