Veřejné zakázky

Oživení obdrželo v rámci činnosti právní poradny podnět týkající se veřejné zakázky ,,Zabezpečení počítačové sítě České zemědělské univerzity (ČZU) zařízením Intrusin Prevention Systém". Na konci roku 2011 vypsala ČZU veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou dle zadávací dokumentace ve výši 1.999.999,- Kč bez DPH. Dle našich informací...

Ve veřejných zakázkách se ročně protočí stovky miliard korun. Jak vypadají pravidla hry půl roku poté, co tendry upravila zásadní novela?
Společnost Investiční a rozvojovou Praha 3 a.s., IČ: 28954874, dále jen "IR" založila původně Městská část Praha 3. Těsně před volbami v roce 2010 byla mezi Městskou část a městskou společnost IR účelově vložena ještě jedna akciová společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.,
Městská část Praha 3 se na konci roku 2011 rozhodla vypsat koncesní řízení na vydávání radničního periodika, evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ: 103862. Hodnotu veřejné zakázky za desetiletou službu odhadla MČ na více jak 63 milionů Kč. 

V průběhu října 2011 obdrželo Občanské sdružení Oživení podnět týkající se možného účelového rozdělení veřejné zakázky v obci Kly. Oživení dlouhodobě bojuje za transparentnost v zadávacích řízeních, a proto na podnět aktivně reagovalo. Zažádalo si o podklady a podalo podnět směřující prošetření úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Oživení zmapovalo případ nehospodárného využívání prostředků EU z programu Přeshraniční spolupráce. Rozpočet 13 českých obcí z Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy na pořízení vysoce zabezpečené komunikace s 9 obcemi v sousední Slovenské republice je přes 6 milionů korun. Nakoupená šifrovací a komunikační zařízení však zůstávají nevyužita a slovenští partneři se do projektu dosud nezapojili.