Domov » Tiskové zprávy (stránka 3)

Tiskové zprávy

Nejlepší kontrola je ta veřejná! Vyplatí se občanům i čestným politikům.

Pravidla pro nominace a odměňování osob v čele krajských firem, uplatňování jasné vlastnické politiky vůči těmto firmám, zveřejňování výsledků dotačních řízení včetně odůvodnění i jasná pravidla pro krajem provozovaná média. To jsou některá z hlavních doporučení projektu Hodnocení transparentnosti krajů – krajské volby 2016 adresovaná nově zvoleným krajským zastupitelům a vedením krajů.

Více

Hodnocení krajů 2016: Kraje jsou nejméně transparentní ve správě svých firem a provozování médií

To vyplývá z analýzy organizace Oživení, která před krajskými volbami posuzovala kraje v celkem deseti kategoriích zaměřených na otevřenost a možnosti veřejné kontroly. V hodnocení nejlépe obstály Kraj Vysočina a Liberecký kraj. Naopak nejhorších výsledků dosáhly Ústecký, Středočeský a Královéhradecký kraj. Kompletní výsledky projektu jsou k dispozici na webu http://www.hodnocenikraju.cz

Více

Šumperští středoškoláci poradí starostovi s rozpočtem

V pondělí 26. září od 13 hodin se šumperský městský úřad stane dějištěm setkání studentů dvou středních odborných škol s představiteli města. Zástupci třetích ročníků ze Střední školy železniční, technické a služeb a Střední školy zemědělské budou před zraky starosty Šumperka Zděnka Brože a dalších zastupitelů předkládat své návrhy do tzv. participativního rozpočtu města, který Šumperk připravuje. “Studenti mají možnost …

Více

Sokolovští studenti budou debatovat s politiky o bezpečnosti ve městě.

V pondělí 25. dubna od 10 hodin se sokolovská radnice stane dějištěm setkání studentů dvou středních odborných škol s představiteli města. Zástupci třetích ročníků ze Střední živnostenské školy Sokolov a Integrované střední školy technické a ekonomické budou před zraky starosty Sokolova Jana Picka prezentovat své názory bezpečnost ve městě a navrhnou vedení města svá vlastní řešení.

Více

Vláda rezignuje na skutečnou ochranu oznamovatelů

TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 19. dubna 2016 Aktuální ochrana oznamovatelů je relativně vysoká. Proto vylučujeme řešení, které by představovalo intenzivnější a složitější zásah do stávajícího právního řádu (např. možnost samostatné ,,komplexní právní úpravy”). To překvapivě praví aktuální vládní návrh řešení ochrany oznamovatelů nekalých jednání z pera úředníků Úřadu vlády, který právě putuje do připomínkového řízení. Pokud tedy vůbec tato vláda stihne …

Více