Domov » Tiskové zprávy (stránka 26)

Tiskové zprávy

Ministerstvo vnitra pronajalo své lázeňské domy neregulérně

V září 2008 vyhlásily Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra ČR výběrové řízení na dlouhodobý pronájem a provoz svých lázeňských objektů. Cílem mělo být pomocí tržních mechanismů snížit náklady systému nárokové lázeňské péče o příslušníky bezpečnostních složek MV ČR. Kvůli způsobu pronájmu lázeňských domů se to však ministerstvu nepodařilo. Do velmi přísně nastavené soutěže se přihlásila pouze jediná firma a ačkoli …

Více

Vymahatelnost zákona o obcích může zajistit jen jeho novela

Žalostnou praxi vymáhání osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů za způsobenou škodu dokládají výsledky dalšího rozsáhlého výzkumu: úhrady soudních nákladů na prohrané spory o poskytnutí informací jsou hrazeny z veřejných rozpočtů bez toho, aby byla posouzena míra zavinění této škody příslušným úředníkem či politikem. Tuto beztrestnost umožňují zákony o obcích a krajích, neboť některé podstatné povinnosti stanovené těmito zákony jsou v praxi …

Více

Nedotknutelní komunální politici: za jejich chyby platí občané

Za léta 2005-07 udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže městům a obcím 77 pokut za porušení zákona o veřejných zakázkách. Úředníci a politici svými nezákonnými postupy při udělování zakázek způsobili svým městům škodu v celkové výši 6,6 milionu korun. Pouze v šesti případech zaplatily městům pokutu odpovědné osoby, na zbylých téměř 90% pokut se složili občané poškozených měst a viníci …

Více

Liberec: Trestní oznámení za nevýhodné prodeje nemovitostí

Město Liberec v minulých letech opakovaně směňovalo nemovitosti za velmi nevýhodných podmínek. Nejprve byly nemovitosti levně prodány městské akciové společnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ), která tyto nevýhodné směny zdůvodňovala přípravou na právě probíhající mistrovství světa či potřebou vybudování sportovního areálu na Ještědu… Liberec prodával kvůli mistrovství světa a rozvoji areálu na Ještědu své nemovitosti pod cenou. Sdružení podala trestní oznámení.

Více

Posudek za půl milionu má hodnotu desítek tisíc

Odměna za dobré vztahy? Profesoři ČVUT dostali od Ředitelství silnic a dálnic tučnou odměnu za několikastránkový posudek, obsahující zejména výsledky jiných studií. Informoval o tom dnes server ihned.cz. Zveřejňujeme posudek i s fakturou a pro srovnání i podobný znalecký posudek, který nestál ani dvacetinu ceny ČVUT. Odměna za dobré vztahy? Profesoři ČVUT dostali od Ředitelství silnic a dálnic tučnou odměnu …

Více

Schvalování dopravních investic v ČR je formalita

O dopravní stavbě je rozhodnuto ve chvíli, kdy poslanci schválí rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Příprava rozpočtu SFDI je však spíše politickým obchodováním s projekty než odborným posuzováním jejich investičních záměrů. Ceny jednotlivých staveb v průběhu let nekontrolovaně narůstají a náklady na výstavbu dálnic obsažené v rozpočtu SFDI si diktuje Ředitelství silnic a dálnic podle svých momentálních potřeb.

Více