Domov » Tiskové zprávy (stránka 25)

Tiskové zprávy

Protikorupční výzva Vládě ČR

Nevládní neziskové organizace Oživení a Transparency International ČR, zabývajicí se dlouhodobě potíráním korupce, zaslaly včera Vládě ČR otevřený dopis s doporučenými prioritami v oblasti boje proti korupci. Nevládní neziskové organizace Oživení a Transparency International ČR, zabývajicí se dlouhodobě potíráním korupce, zaslaly včera Vládě ČR otevřený dopis s doporučenými prioritami v oblasti boje proti korupci. Doporučená opatření a aktivity jsme vybrali …

Více

Majetková přiznání vysokých pražských úředníků? Tabu!

Registr oznámení o činnostech a příjmech na pražském magistrátu zeje prázdnotou. Zatímco oznámení politiků – s výjimkou radního Langmajera – jsou v registru k dispozici, úředníci magistrátu zákon o střetu zájmů ignorují. Kromě ředitele magistrátu Trnky chybí v registru oznámení všech vysokých magistrátních úředníků. Oživení proto poslalo řediteli magistrátu jako evidenčnímu orgánu oznámení o porušení zákona a podezření ze spáchání …

Více

ČD Cargo musí vymoci zpět nezákonné odměny poslance Vojíře

Sdružení Oživení zaslalo 20.7.2009 předsedovi představenstva ČD Cargo, a.s., Josefu Bazalovi výzvu, aby od poslance Oldřicha Vojíře vymohl zpět veškeré odměny, které mu byly vyplaceny za jeho funkci v dozorčí radě ČD Cargo. Tyto odměny byly poslanci vyplaceny v jednoznačném rozporu se zákonem o střetu zájmů a jedná se tudíž o bezdůvodné obohacení. Sdružení Oživení zaslalo včera předsedovi představenstva ČD …

Více

Protikorupční priority pro nové volební období

Občanské sdružení Oživení sestavilo seznam legislativních priorit pro účinnější potírání korupce v nadcházejícím volebním období a vyzvalo všechny významné politické strany, aby tuto strategii zařadily do svých volebních programů. Občanské sdružení Oživení sestavilo seznam legislativních priorit pro účinnější potírání korupce v nadcházejícím volebním období a vyzvalo všechny významné politické strany, aby tuto strategii zařadily do svých volebních programů. Osmibodová výzva …

Více

Svérázný výklad zákona o střetu zájmů omezuje veřejnou kontrolu komunálních politiků

Občanské sdružení Oživení testovalo, zda krajské samosprávy a Magistrát hl. m. Prahy dodržují zákon o střetu zájmů při poskytování přístupu do registru oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů po internetu. V řadě případů bylo zjištěno neoprávněné omezování délky přístupu do registru a taktéž prodlevy v poskytování přístupových údajů do registrů. Občanské sdružení Oživení testovalo, zda krajské …

Více

Nedostatek peněz na dopravní infrastrukturu: za současnou krizi je spoluodpovědný ministr Slamečka

Finanční krize má i své pozitivní dopady, jak ukázal minulý týden zveřejněný krizový plán ministra dopravy Slamečky. V ČR se snad konečně přestane hromadně stavět a modernizovat silniční infrastruktura bez ohledu na hospodárnost výdajů a omezenost veřejných zdrojů. Dosavadní kritiku ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu,1 ombudsmana i nevládních organizací2 ministerstvo dopravy ignorovalo, ačkoli se nyní ukázala jako zcela opodstatněná. Finanční …

Více