Domov » Tiskové zprávy (stránka 24)

Tiskové zprávy

Přílepky omezíme, imunitu spíše ne, říkají kandidáti do sněmovny

Občanské sdružení Oživení opět provedlo průzkum postojů kandidátů do PSP ČR k zásadním otázkám prevence korupce a střetu zájmů. Dotazníkové šetření mezi sedmi politickými stranami, které mají šanci se dostat do sněmovny, nepřináší jen dobré zprávy: depolitizace státní správy, omezení imunity poslanců či možnost žalob občanů ve veřejném zájmu nemají jednoznačnou podporu, aby s jejich přijetím mohli občané v příštím …

Více

Praha má novou protikorupční strategii

Komise Rady hl.m. Prahy pro transparentní veřejnou správu (tzv. protikorupční komise), jejíž je sdružení Oživení členem, dnes schválila nový návrh Protikorupční strategie hl. m. Prahy. Do strategie zpracované náměstkem primátora Richtrem byly zapracovány také návrhy Oživení týkající se zejména větší otevřenosti a transparentnosti zadávání veřejných zakázek.

Více

Praha musí identifikovat a vymáhat škody způsobené v projektu Opencard

Výsledky auditu realizace projektu Opencard prokázaly významná manažerská selhání a nehospodárné nakládání s majetkem města. Vedle chybného projektového záměru a nadhodnocené finanční návratnosti projektu došlo i k řadě faktických pochybení, které způsobily Praze škodu minimálně ve výši 40 mil. Kč. Tuto škodu musí vedení Prahy prošetřit a vymáhat, jinak se dopouští porušování zákona.

Více

Oživení vyzývá: zastavme paragraf 10a) za 68 miliard!

Ve středu 17.3. bude Poslanecká sněmovna pod bodem 156 programu projednávat ve 3. čtení novelu zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Diskriminační paragraf 10a) podle názoru sdružení Oživení narušuje rovnováhu trhu s emisními povolenkami tím, že zvýhodňuje elektrárenské společnosti, kterým přihrává odhadovaných 68 mld. korun. Tato novela byla schválena sněmovnou netransparentním a protiústavním …

Více

Prodej Masarykova nádraží: České dráhy schválily neuvěřitelnou cenu 8 tisíc za metr

V katastru nemovitostí je zanesena smlouva o zřízení předkupního práva na některé nemovitosti v rámci Masarykova nádraží v centru Prahy, v níž se České dráhy zavázaly k maximální možné ceně za prodej těchto nemovitostí ve výši 60 tisíc korun za metr čtvereční. Na nevýhodnost takto zafixované kupní ceny upozornilo sdružení Oživení již před rokem. Nyní se Oživení dostalo k celé …

Více

Zpráva o boji proti korupci v ČR za rok 2009

Již posedmé Organizace spojených národů 9. prosince oslavuje Mezinárodní den boje proti korupci. Při této příležitosti Oživení sestavilo souhrn úspěchů dosažených v České republice v oblasti boje proti korupci za uplynulý rok. Ze 44 pozitivních protikorupčních událostí lze za nejvýznamnější považovat postupující rozsáhlé policejní vyšetřování organizované korupce při zadávání armádních zakázek, vypracovávání nezávislých protikorupčních auditů veřejných institucí a odhalení organizované …

Více