Domov » Témata » Hospodaření obcí (stránka 4)

Hospodaření obcí

Sankce 18 milionů za neoprávněnou zástavu nemovitosti

V roce 2005 uzavřela Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Úřad) a Statutární město Liberec smlouvu o bezúplatném převodu budovy č. p. 108 v Liberci III – Jeřáb (budova URAN) a souvisejících pozemků do vlastnictví města.

Více

Dostihové závodiště Praha

V říjnu 2011 se právní poradna Oživení začala zabývat podivnými okolnostmi probíhajícího konkurzu ve státním podniku Dostihové závodiště Praha. Z obdrženého podnětu vyplynulo, že správce konkursní podstaty pravděpodobně nikdy nepronajímal pozemky zahrnuté do konkursní podstaty a navíc postupem času začal tyto pozemky rozprodávat za velmi nevýhodných podmínek.

Více

Bezúplatný převod majetku státu – Petynka

Petynka je usedlost s rozsáhlými pozemky v Praze 6 Břevnově. Česká republika – Ministerstvo obrany (MO) v roce 2006 bezúplatně převedla tento majetek na Nadační fond Vincentinum (NFV). MO sedm let nijak nesledovalo, zda je účel převodu plněn. Podmínkou bezúplatného převodu byl závazek NFV zajišťovat v objektu minimálně po dobu 10 let denní stacionář, ubytovnu pro studenty a další aktivity pro sociálně slabé občany. Ministerstvo …

Více

MČ Praha 19 – Nečekaný zájemce o koupi pozemků

Rada MČ Praha 19 opakovaně (2011, 2012) zveřejnila záměr na prodej pozemků obce určitému subjektu za cenu dle cenové mapy. Když však obdržela vyšší nabídku na koupi, nepostoupila nabídky zastupitelstvu k rozhodnutí o prodeji, ale záměr na prodej v tichosti zrušila. Po několika měsících čekání rada MČ vyvěsila “nový záměr” na prodej stejného znění a situace se zopakovala.

Více

Dostihové závodiště Praha – Trestní oznámení

Trestní oznámení Příloha č.1 trestního oznámení – Usnesení o prohlášení konkursu na majetek Dostihového závodiště Praha, s.p. Příloha č.2 trestního oznámení – Podání SKP soudu ze dne 29. 5. 2002 Příloha č.3 trestního oznámení – Podání SKP soudu ze dne 18. 9. 1998 Příloha č.4 trestního oznámení – Podání SKP soudu ze dne 26. 7. 2007 Příloha č.5a trestního oznámení – Výpis z Obchodního rejstříku společnosti TMM Příloha č.5b …

Více

Městská část Praha 7 – nájemce bytu jen na oko

Městská část Praha 7 provádí od roku 2001 postupnou privatizaci svého bytového fondu. V každé vlně privatizace pokaždé zbylo několik bytů, které původní nájemci od MČ neodkoupili. Když se byty uvolnily, MČ postupně „vyrobila“ nové nájemníky z řad osob blízkým osobám na radnici.

Více