Domov » Témata » Hospodaření obcí (stránka 2)

Hospodaření obcí

Městská část Praha 6 – nevýhodný pronájem polikliniky

Ve druhé polovině roku 2014 se Oživení dozvědělo, že Městská část Praha 6 dne 2.11.2010 uzavřela se společností Comita Medical a.s., nyní společnost Poliklinika Marjánka, a.s., nevýhodnou smlouvu na pronájem areálu bývalé polikliniky Pod Marjánkou na pražském Břevnově. Nevýhodnost této nájemní smlouvy spočívá ve skutečnosti, že předmětem nájmu je celý objekt bývalé polikliniky a nikoliv jednotlivé ordinace, jak tomu bylo …

Více

Jablonec nad Nisou – RIA Reality, a.s. II. – úskalí dlouhodobých smluv

Případ smlouvy mezi Jabloncem nad Nisou a realitní kanceláří RIA Reality, a.s. (dále jen “RIA”) nemá jen trestněprávní rovinu, jak jsme již popsali zde, jde i o problematiku dlouhodobých smluv ve vztahu k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “ZVZ”). Veřejní zadavatelé mají uzavřeny tisíce smluv, které mohou být platné i desítky let. Neznamená to ovšem, že …

Více

Jablonec nad Nisou – pan Pleticha ve veřejné zakázce, aneb jak jsem objektivně hodnotil nabídku svého poslaneckého asistenta.

Na konci roku 2014 vypsalo město Jablonec nad Nisou veřejnou zakázku s názvem „Azylový dům – vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou” ev. č. ve věstníku veřejných zakázek 497901 (dále jen ,,Zakázka“). Šlo o zakázku na stavební práce, kterou vyhrála společnost VENTAX, s.r.o. vlastněná místními funkcionáři ČSSD – Andrejem a Tomášem Gregou. O výběru právě společnosti VENTAX, s.r.o. rozhodovali však …

Více

Podali jsme trestní oznámení na radní v Jablonci nad Nisou za schválení uzavření krajně nevýhodného dodatku k mandátní smlouvě

Dostali jsme se k dokumentům týkajících se uzavření krajně nevýhodného dodatku k mandátní smlouvě uzavřené mezi Jabloncem nad Nisou a společností RIA Reality, a.s. .V důsledku uzavření uvedeného dodatku město Jablonec nad Nisou vyplatilo společnosti realitní společnosti cca  8 milionů Kč, přitom v případě neuzavření dodatku by byla cena účtovaná společností o 6 milionů Kč nižší.  O co se v …

Více

Brno střed: podali jsme trestní oznámení pro machinaci s byty

Dostali jsme se k dokumentům z Městské části Brno střed, které poukazovaly na typický příklad machinací s obecními byty. O co se v tomto  případu jednalo? Nejdříve fakta: Źádost o pronájem bytů k opravě vlastním nákladem podává Městské části Brno střed  dne 18.12.2012 pí. Vlachová, konkrétně na byt Jana Uhra 6, Brno (dále „Byt“), což je zaměstnankyně společnosti Belcom, spol.s.r.o., jejímž …

Více

Karel Březina odsouzen: kauza odměny za výkon funkce

Neoprávněné obohacení veřejného funkcionáře Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Karla Březiny, který pobíral od roku 2009 peněžité odměny od městských obchodních společností v Praze, se netýká jen současného náměstka pražského primátora Karla Březiny, ale i členů orgánů městských obchodních společností, které mu odměny vyplácely. V dubnu 2014 byl Karel Březina odsouzen pro trestný čin podvodu; odvolací soud trest v říjnu …

Více