Domov » Témata » Dotace (stránka 2)

Dotace

Přeshraniční spolupráce ČR-SR

Z evropských prostředků je financována šifrovaná komunikace mezi sousedními obcemi dvou přeshraničních mikroregionů.  Podmínka vysokého zabezpečení komunikace se od samého začátku jeví v tomto projektu jako zcela nadbytečná. Zabezpečit komunikaci mezi obcemi je mnohem snazší, než zabezpečit účelnost využívání finančních prostředků v rámci čerpání veřejné podpory a to nejen z evropských dotačních titulů, ale i z rozpočtů obcí a tedy i nás …

Více

Pochybný projekt Středočeského kraje WWW.TOJECOOL.CZ

V březnu roku 2012 jsme v rámci platformy Bezkorupce řešili neefektivní využití prostředků Středočeského kraje na projekt webových stránek www.tojecool.cz pro studenty Středočeského kraje. Za tvorbu a provoz internetových stránek zaplatil Středočeský kraj bezmála 2 miliony korun.

Více

MMR – zabránili jsme přidělení dotace v rozporu s dotačními podmínkami

V rámci platformy Bezkorupce jsme řešili případ týkající se obce Silůvky, která byla vybrána Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů (2012), pro poskytnutí dotace ve výši 4.800.000,- Kč. Jednou z podmínek žádosti o tuto dotaci bylo předložení Dokladu o schválení územního plánu.

Více

Vymáhání škody po odpovědných osobách na Praze 10

Městská část Praha 10 realizovala v roce 2009 projekt nazvaný ,,Úřad přátelský podnikatelům” (operační program Praha – Konkurenceschopnost – OPPK). Na realizaci projektu poskytlo Hlavní město Praha dotaci ve výši 10.929.386,59 Kč.

Více

Payerův dům pro exposlance Pateru?

Exposlanec Patera v roce 2008 spolurozhodoval o přiznání dotace na opravu historického domu v Lokti, jehož je v současné době spoluvlastníkem – je to jen náhoda?

Více