Domov » Témata » Dotace

Dotace

Rouchovany: překročení pravomocí starosty ve prospěch dodavatele?

V podnětu na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) týkajícím se možného porušení dotačních podmínek a zákona o veřejných zakázkách v obci Rouchovany na Vysočině (psali jsme zde) jsme ministerstvo upozornili rovněž na podezření, že starosta obce překračoval své pravomoci tím, že podepisoval dodatky smlouvy ve prospěch dodavatele, a to bez schválení kompetentního orgánu. Dodatky ke smlouvě o dílo s …

Více

Jednohubka z “Peltova” dotačního programu v realitě malé obce

Na příkladu obce Rouchovany Vám můžeme ilustrovat typický příklad veřejné zakázky, u které je velmi pravděpodobné, že byla šita na míru konkrétnímu uchazeči. V Rouchovanech na Vysočině žije něco přes 1000 obyvatel. Přesto je tato obec na svou velikost poměrně bohatá. Leží totiž v blízkostí jaderné elektrárny Dukovany, a proto ji finančně podporuje např. ČEZ, a.s. Proto si mohla dovolit …

Více

Křelov – Břuchotín vymáhá škodu 415 tisíc korun

Obec Křelov – Břuchotín pochybila při zadávání veřejné zakázky “Moravská stezka na území ORP Olomouc, k. ú. Křelov – Břuchotín”. Za porušení zákona jí byla ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložena v roce 2012 pokuta ve výši 100.000,- Kč. Další, mnohem významnější, škoda obci vznikla kvůli krácení dotace.

Více

Lovčice – dotace na rekonstrukci soukromé budovy

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) poskytl v roce 2011 dotaci fyzické osobě z programu rozvoje venkova, opatření IV. 1. 2., realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod na rekonstrukci budovy. Kontrolou bylo zjištěno, že projekt nikdy neměl být podpořen – administrace projektu byla ukončena v lednu 2013. Teprve po mnoha urgencích a 18 měsících SZIF vyzval příjemce dotace k vrácení …

Více