Domov » Témata » Střet zájmů

Střet zájmů

K čemu jsme vlastně potřebovali novelu zákona o střetu zájmů?

Novela zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů byla součástí rekonstrukčních zákonů a Vláda ji připravovala i v součinnosti s neziskovými organizacemi včetně Oživení. Byť zdaleka nejsme s výslednou podobou zcela spokojeni hlavně co se sankčního (ne)systému týče, lze říct, že jde o velký krok dopředu. Více v našem blogu zde

Více

Hranická rozvojová, s.r.o. – financování politických stran v praxi

Podle § 19 písm. e) zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „zákon“) nesmí strana a hnutí přijmout bezúplatná plnění a dary od právnických osob s majetkovou účastí obcí. Pokud politická strana nebo hnutí obdržela dar v rozporu se zákonem a nedošlo-li k vrácení daru nebo k jeho odvodu do státního rozpočtu …

Více

Zlínský kraj – vágní kritéria a podjatost v rozhodování o zakázce na periodikum kraje

V roce 2014 se rozhodl Zlínský kraj vypsat veřejnou zakázku na vydávání krajského periodika. Zakázka nesla název “Nákup prostoru v periodickém tištěném médiu”  a ve věstníku veřejných zakázek ji najdete pod ev.č. 362120 (dále jen ,,Zakázka“). Předpokládaná cena měla být 28 mil. Kč vč. DPH. Obdrželi jsme informace, že tato zakázka vykazuje značné pochybnosti a byli jsme upozorněni i na …

Více