Domov » Oživení v médiích (stránka 31)

Oživení v médiích

Radniční periodika musí být i pro opozici

Obecně prospěšná společnost Otevřená společnost uvítala, že se téma objektivity v radničních periodikách, které otevřela před pěti lety, seriózně projednává v rámci protikorupční strategie vlády ČR. Více

Boj s korupcí v ČR

Rozhovor se Štěpánem Rattayem,  ředitelem Oživení, o korupci, jejích příčinách a boji s ní ze strany občanské společnosti a vlády. Více

Jak na prevenci korupčních rizik

2.9.2010    Moderní obec    19    Téma – veřejné zakázky

Kritici stávajícího způsobu zadávání veřejných zakázek většinou poukazují na nevhodnou právní úpravu, která nezaručuje jejich dostatečnou transparentnost a kontrolu. Mnoho sporných míst umožňuje manipulaci a korupci v zadávacím procesu. Situace je ještě rizikovější u tendrů malého rozsahu, které nejsou procesně upraveny v zákoně a zadavatel nemusí dodržovat minimální právní požadavky. Tyto zakázky přitom tvoří u samospráv velmi vysoký podíl.

Více

Čím déle ve funkci, tím hůře.

22.10.2010    Brněnský deník    str. 09    Názory

jak vidí korupční vazby vznikající v komunální politice

Média nás už stihla zásobit nejrůznějšími diagramy, tabulkami a mapkami plnými údajů o stranách a lokálních politicích, kteří nám budou následující čtyři roky vládnout. To je ovšem ta viditelná sféra politiky. Ovšem existuje ještě ta méně zřetelná, o níž se pak dozvídáme většinou až se zpožděním, ze zpráv o policejním vyšetřování, případně o soudech. Ano, mám na mysli korupci, která není cizí ani tomu zdánlivě „nejnižšímu“ patru politiky – politice komunální. V ní po nedávných volbách některá bratrstva přetrvala, jiná byla vystřídána dalšími.

Více