Ochrana oznamovatelů

Webové stránky projektu: www.piskamfauly.cz Informace k ochraně oznamovatelů dostupné také zde. Cíl projektu: Projekt cílí na zvýšení povědomí o fenoménu oznamování nekalých jednání, dále na poskytnutí konkrétní právní podpory pro oznamovatele. V neposlední řadě zahrnuje advokační aktivity směrem ke komplexní právní ochraně oznamovatelů v ČR. Konkrétní cíle projektu: 1) Zvýšení...

Jednání je opět zahájeno tématem nařízení k ochraně oznamovatelů. Připomínky oficiálních míst i ostatních členů komise byly písemně vypořádány, připomínky veřejné ochránkyně práv zůstaly vypořádány s rozporem. Zástupce ministerstva vnitra představuje změny, které po vypořádání připomínek nastaly, jedná se zejména o následující: - prošetřovatel definován ryze jako státní...

V mezidobí proběhlo již připomínkové řízení, v rámci kterého jsme zaslali Úřadu Vlády podrobné připomínky k textu nařízení. Bohužel konkrétní výhrady k nařízení jsme mohli uplatnit až v tomto poměrně hektickém období, kdy všechny tlačí oficiální termíny. Připomínky několika členů komise přichází vypořádat zástupci předkladatele – Ministerstva vnitra. Z jejich úst...

Zástupci Úřadu vlády nejprve představují možnosti technického provedení, kdy je vyloučeno využití bezplatného dotazník od googlu a dále je zvažována varianta serveru na Úřadu vlády. Dále jsou představeny možnosti provedení dotazníku, jejich pro a proti. Nakonec je odhlasována metoda stratifikovaného výběru. Nakonec je navrženo zrevidovat dotazník,...

Na jednání jsme byli upozornění, že na požadavek Evropské komise, bylo nutno pracovat na jiných právních předpisech, a proto nebyl možné pracovat na návrhu nařízení vlády k ochraně oznamovatelů. Ústně nám bylo sděleno, že se v nařízení udělali legislativně-technické změny, nikoliv věcné. Za týden by ovšem mělo...

Jednání je sice již druhé v pořadí, ale teprve tentokrát dochází k projednání konkrétního programu, který byl na úvodním jednání schválen. Aktuální informací je, že Ministerstvo vnitra (MV) aktuálně připravuje návrh nařízení vlády o pravidlech pro ochranu státních zaměstnanců, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání...