Novinky

Právo občana domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem (Libor Dušek, 2011) Vítězná práce kategorie Ústavní právo IV. konference studentské věděcké odborné činnosti 2011 Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Práce se věnuje problematice možnosti občana domáhat se u soudu neplatnosti smlouvy, o níž se domnívá, že...

Otevřenost zadávacích řízení v ČR (Oživení, 2011) Analýza zpracovaná ve spulupráci s CERGE-EI v rámci projektu Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR. Analýza se snaží odpovědět na otázku, nakolik jsou soutěže o veřejné zakázky v ČR otevřené většímu počtu uchazečů a j tak využitu...

To, že při svém vyšetřování kauzy opencard policie zatím nikam nedospěla, znamená, že se jí vedle sdružení Oživení zabývá už jen kontrolní výbor pražského zastupitelstva. Jeho včerejší jednání, které mělo vyčíslit škody města, však nebylo usnášeníschopné. „Nepřišli ti, kdo o jednání stáli,“ konstatoval šéf výboru František Hoffman (KSČM). Podle něho se mělo především mluvit o prvních 50 tisících kartách, které město od firmy Haguess koupilo podle kritiků za přemrštěné ceny a z nichž 40 tisíc leží v jakémsi skladu. „Městu vznikla škoda, měla by se vymáhat jako neoprávněný majetkový prospěch,“ řekl Právu Hoffman.

Úředníci ministerstva vnitra nebudou na vymýšlení protikorupční strategie sami. Radit jim bude nezávislý tým osobností, který vybral Radek John. „Tak jako má premiér tým poradců pro ekonomické otázky, bude mít ministr vnitra svůj tým k tématu boj s korupcí. Bude to takový protikorupční NERV,“ vysvětluje Markéta...

Tisková zpráva Oživení, o. s., ze dne 15.9.2010 Kandidáti na starosty a primátory v nadcházejících komunálních volbách se předhánějí ve slibech, jak budou v případě zvolení více a lépe bojovat proti korupci. Volič však nemá šanci zjistit, kteří z nich mají skutečně kvalitní plán, jak korupci snížit,...

Vzhledem k odmítavému postoji vedení hl. m. Prahy ke vzniklým škodám, v červnu 2010 Oživení přistoupilo k monitorování dodržování smlouvy v klíčové zakázce na Realizaci servisního kartového centra za 98 mil. Kč, kterou prováděla společnost Haguess. Oživení podalo na Magistrát žádost o informace týkajících se plnění dílčích fází této zakázky.
Mimo deklarované snahy hl. m. Prahy o účast strategických partnerů v projektu Opencard a marketingových aktivit s cílem zapojit do systému více uživatelů, stojí za zmínku zejména klíčové rozhodnutí Rady hl. m. Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy z 25. března 2010 o zřízení společnosti Opencard jako dceřiné společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. do konce roku 2010.

Brno/Praha - Kriminalisté prověřují hospodaření státního podniku Povodí Moravy. Nové vedení podniku podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli 24 pochybným zakázkám a projektům z minulosti za celkem asi 41 milionů korun, informovala dnes Česká televize (ČT). Policie prošetřuje mimo jiné podhodnocené pronájmy, nevýhodný prodej nemovitostí...