Novinky

V souvislosti s neoprávněně vyplacenými odměnami Ing. Karlovi Březinovi (ČSSD) podalo občanské sdružení Oživení trestní oznámení proti dalším 30 osobám, které nevládní organizace podezírá ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku.  Členové představenstva a dozorčích rad firem Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., RENCAR PRAHA, a. s. a Žižkov Station Development, a. s. totiž podle zjištění organizace po současném náměstkovi pražského primátora nevymáhají, aby odměny vrátil.

Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR (Oživení, 2011) Analýza zpracovaná ve spulupráci s CERGE-EI a Transparency Int. SR v rámci projektu Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR. Poskytuje základní informace o žádoucím informačním standardu veřejných zakázek a hodnotí systém aktivního zveřejňování informací o veřejných...

Občanské sdružení Oživení letos opět testovalo přístup do registrů oznámení o činnostech, majetku příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů spravovaných krajskými samosprávami a Magistrátem hl. m. Prahy. Cílem bylo zjistit, jak tyto evidenční orgány dodržují pravidla zákona o střetu zájmů při poskytování dálkového přístupu do registru oznámení veřejných funkcionářů, a zda se praxe zlepšila od posledního testování v r. 2009. Závěr z porovnání obou výsledků vychází jednoznačně: komunikace evidenčních orgánů se urychlila, problémy s omezeným přístupem do registrů bohužel přetrvávají.

V termínu od 26. do 28. srpna 2011 proběhne již 7. ročník víkendového protikorupčního semináře na zámku Rozsochatec v Rozsochatci. Intenzivní seminář začne v pátek odpoledne a skončí v neděli po obědě. Budeme se věnovat  především následujícím aktuálním tématům: whistleblowing (tedy upozorňování na neetické nebo nezákonné  praktiky na pracovišti), protikorupční program vlády ČR, který slibuje mít dopad na samosprávy zejména v oblasti hospodaření (novelizace zákona o obcích a zákona o veřejných zakázkách) - a související aktivity neziskového sektoru, dále možnosti, které protikorupčním snahám nabízí nové internetové nástroje, a v neposlední řadě také zapojení veřejnosti do procesu územního plánování.

Zadavatelé veřejných zakázek si snaží ulehčit život při jejich zadávání a manipulují s předpokládanou cenou, aby se vešli pod zákonné cenové limity. Zjednodušené podlimitní řízení (tzv. výzva alespoň pěti uchazečům) je sice jedním z nejoblíbenějších zadávacích řízení, ale není ekonomicky efektivní, neboť generuje méně nabídek než otevřené řízení. To jsou jedny z prvních výsledků dosud nejrozsáhlejšího výzkumu chování českých zadavatelů, který realizují sdružení Oživení a akademické pracoviště CERGE-EI. Chování českých zadavatelů ukazuje, že navržená novela zákona o veřejných zakázkách je to minimum, co je potřeba učinit.
V naší knihovně si nově můžete stáhnout práci studenta Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Libora Duška Právo občana domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem.
Kdo bude chtít pomocí úplatků získat veřejnou zakázku, tomu novela zákona o veřejných zakázkách z pera ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského (VV) skutečně zkomplikuje život.

Aktivitu organizuje sdružení Oživení. V Humpolci také přijali několik opatření, která mají zabránit případnému korupčnímu jednání. Například snížili limity pro výběrová řízení u veřejných zakázek. Rozhovor se starostou Humpolce Jiřím Kučerou v archivu  ČRo Region v pořadu Události v regionu viz Český rozhlas.cz...

Do parlamentu míří novela zákona o veřejných zakázkách z pera Ministerstva pro místní rozvoj. Tématu se 18. května věnovalo Studio ČT24 a hostem v pořadu byli Martin Kameník z Oživení a Jiří Skuhrovec, realizátor projektu zIndex. Záznam rozhovoru si můžete prohlédnout v archivu ČT24 zde.