Novinky

Podívejte se, jak je na tom váš kraj z pohledu transparentnosti. Zveřejňuje faktury na internetu? Má veřejnosti přístupnou evidenci smluv? Jaká má pravidla pro účast zástupců kraje v dozorčích radách obchodních společností s majetkovou účastí kraje a jejich odměňování? Historicky první analýza transparentnosti krajů zveřejněná...

Politici a další vysocí veřejní činitelé, kteří porušují zákon o střetu zájmů, se většinou vyhnou trestu. Vyplývá to ze šetření protikorupční organizace Oživení o.s. Organizace podala v únoru 2012 celkem 122 oznámení o přestupcích poslanců, senátorů a jiných veřejných funkcionářů. Většina pachatelů po půl roce vyšetřování vyvázla bez trestu a jejich skutky jsou nyní promlčené. Úřady, které šetření prováděly, navíc často odmítaly o jeho výsledku a uložených sankcích poskytnout informace.

Dopravní podnik hlavního města Prahy dospěl dle informací ČT v roce 2009 k závěru, že některý jeho majetek je pro něj již nepotřebný. Mezi tímto majetkem se nacházely i tři stanice metra včetně jejich nadzemních částí (vestibulů) a přilehlých pozemků, na kterých lze dle územního...

Dopravní podnik hlavního města Prahy dospěl dle informací ČT v roce 2009 k závěru, že některý jeho majetek je pro něj již nepotřebný. Mezi tímto majetkem se nacházely i tři stanice metra včetně jejich nadzemních částí (vestibulů) a přilehlých pozemků, na kterých lze dle územního plánu Hlavního města Prahy stavět. Jednalo se o stanice metra Kačerov, Vysočanská a Českomoravská. Tento nepotřebný majetek byl v roce 2010 prodán prostřednictvím Veřejné obchodní soutěže a to každá stanice metra zvlášť. Oživení se věnovalo posouzení veřejné obchodní soutěže týkající se prodeje metra Kačerov.
V termínu od 24. do 26. srpna 2012 proběhne již 8. ročník víkendového protikorupčního semináře na zámku Rozsochatec v Rozsochatci. Intenzivní seminář začne v pátek odpoledne a skončí v neděli po obědě. V pátek večer začneme debatou se soudcem nejvyššího správního soudu Janem Passerem o tom, v jakých okolnostech je a v jakých není účelné se s problematickými kauzami obracet na soud. Pohovoří mimo jiné o zajímavých rozsudcích, které pro úsilí o lepší správu veřejných záležitostí otvírají nové možnosti – a zároveň i o mezerách v oblastech, které na „prosouzení“ teprve čekají.

V dubnu letošního roku jsme vyzvali Městskou část Praha 12 ke zrušení nadlimitní veřejné zakázky na novou radnici "U Dubu" za půl miliardy korun, která byla dle našeho názoru zadána v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Kritériím zakázky pro umístění radnice totiž vyhovoval v...

Od podzima se v Praze odehrály převraty už v několika vedeních městských částí. Předminulý týden postihl čerstvý vítr i koalici na  Praze 3. Jednou z prvních akcí nového vedení po sesazení ODS je zrušení koncesního řízení na radniční noviny, jehož předraženost jsme před čtvrt rokem...

Občanské sdružení Oživení dnes spouští nový webový portál vsechnyzakazky.cz. Portál seskupuje data o veřejných zakázkách zadaných od r. 2007 do přehledných celků a sestav díky čemuž umožňuje uživatelům komplexní pohled na zadávané veřejné zakázky. Hlavním cílem portálu je zpřehlednit finanční toky vydané přes veřejné zakázky a tím zvýšit možnosti jejich veřejné kontroly.
Sedm samospráv se zapojilo do projektu Oživení, o. s. a účastní se protikorupčního auditu, který je zaměřen na rizikové oblasti, jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, informační a mediální politika, transparentní rozhodování orgánů samospráv a dalších citlivých s korupcí spojovaných témat. První výsledky auditu se týkají oblasti veřejných zakázek. Nejčastější korupční rizika se objevily při zadávání zakázek městskými obchodními společnostmi, při využívání externích administrátorů zakázek a při zadávání zakázek malého rozsahu. Zároveň jsme zaznamenali pozitivní případy systematické interní kontroly jednotlivých zakázek nebo zveřejňování uzavřených smluv s dodavateli ještě před účinností novely zákona o veřejných zakázkách.