9.7  Veřejná detailní protikorupční strategie

Protikorupční strategie je závazný strategický dokument. Musí být logicky strukturovaný a obsahovat celou cestu vytváření strategie. Některé části jsou samozřejmě neveřejné (např. mapa rizik by neměla ukázat úředníkům v méně rizikových oblastech, že na ně nebude kladen důraz).

Nejpodstatnější částí strategie je přehled navržených opatření s harmonogramem (fázování). Musí také obsahovat kontrolní mechanismy implementace strategie a stanovit odpovědnosti za realizaci opatření. Jako strategický dokument by měla být přijata zastupitelstvem a zveřejněna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *