9.6  Identifikace vhodných opatření

Nalezená slabá místa v jednotlivých rozhodovacích procesech je potřeba pokrýt vhodnými protikorupčními opatřeními. Dostupná opatření se vybírají podle následujících kritérií: realizovatelnost, efektivita, nákladnost. Zvolené nástroje a opatření musí v rámci zkoumané oblasti tvořit kompaktní celek, tedy pokrýt všechna významná rizika, jinak se mohou zcela minout účinkem.

Mezi nejdůležitější protikorupční opatření patří vzdělávání úředníků. Proto je nezbytné vytvořit systém vzdělávání zaměstnanců v problematice korupce, zvyšování jejich citlivosti na korupční projevy a celkového zapojování do protikorupční, či spíše bezkorupční atmosféry. Opět pozor na vytváření strachu, naopak důležitým nástrojem je pozitivní hodnocení.

V rámci vzdělávání je vhodné naučit úředníky znát indikátory korupčního chování, podle nichž mohou pojmout oprávněné podezření a toto sdělit na příslušném místě úřadu. Přehled indikátorů naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *