9.5  Audit procesů a agend s korupčním potenciálem

Oblasti, které riziková analýza označila za nejrizikovější, korupci nejvíce náchylné a které byly zvoleny jako priority do protikorupční strategie, projdou hloubkovým auditem. Zatímco mapa rizik vycházela z hodnocení jednotlivých oblastí podle obecných kritérií, audit by měl zodpovědět, proč, jak a v čem toto ohrožení korupcí přesně spočívá.

Vypracování auditu je možné zadat odborné auditorské firmě, ale provést jej by měla být schopna i pracovní skupina. Audit vyhodnocuje rozhodovací procesy a hledá v nich slabá místa (nejasná odpovědnost, slabá kontrola, chybějící lhůty, netransparentnost, tj. zpětná nepřezkoumatelnost postupů atd.).

Zároveň může proběhnout analýza subjektivních příčin a motivů, které v daných oblastech mohou vést ke korupčního jednání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *