9.4  Syntéza, kombinace výsledků: volba priorit

Ačkoli je pravděpodobné, že pro vypracování protikorupční strategie je hodnotnější analýza informací zevnitř (mapa rizik), je důležité mít stále na mysli, že úřad je primárně službou občanům a na jejich poptávku proto musí reagovat. Při definování nejvíce ohrožených oblastí, respektive při sestavování priorit je proto nutné brát v úvahu i mapu nežádoucích projevů navenek, neboť občané nesmějí získat pocit, že se protikorupční strategie zaobírá nepodstatnými oblastmi fungování samosprávy, ale že naopak odráží jejich požadavky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *