Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Balíček 40 protikorupčních opatření » 9  Transparentní protikorupční strategie » 9.2  Vytvoření harmonogramu činností a komunikační strategie

9.2  Vytvoření harmonogramu činností a komunikační strategie

V tomto bodě se v podstatě jedná o podrobné dopracování metodiky vytvoření protikorupční strategie, včetně její komunikační části. Je nutné si uvědomit, že existují různé cílové skupiny (zaměstnanci samosprávy, média, občané, firmy ucházející se o zakázky apod.), kterým musí být protikorupční strategie a jednotlivá opatření různým způsobem představena.

Harmonogram činností by měl obsahovat tři období cílů – krátkodobé (do půl roku), střednědobé (do jednoho roku) a dlouhodobé:

  1. Tzv. Entry Point (vstupní bod) má být skutečným startem boje proti korupci. Proto vedle založení a veřejného představení pracovní skupiny a veřejného deklarování nulové tolerance ke korupci je potřeba zavést okamžitá „izolovaná“ protikorupční opatření. V této cca. půlroční fázi se realizují kroky 1 až 4, dopracuje se tedy metodika a vytvoří mapa korupčních rizik v úřadu.
  2. Hlavním střednědobým cílem je vytvoření detailní protikorupční strategie, její schválení a představení. Vedle toho se pokračuje se zaváděním dalších protikorupčních opatření podle návrhů pracovní skupiny. Protikorupční aktivity nesmí ztratit dech, musí jich stále běžet vícero zároveň. Vytvoření strategie by nemělo trvat déle než rok.
  3. Dlouhodobým cílem je realizace protikorupční strategie, která by neměla počítat s delším než dvouletým harmonogramem od doby jejího schválení. Součástí strategie je každoroční vyhodnocení její realizace a následná aktualizace. Aktualizovat strategii znamená ovšem aktualizovat mapu rizik a audit korupčního potenciálu jednotlivých úředních procesů a agend. Aktualizace je proto spíše postupné přecházení z oblastí již pokrytých protikorupčními opatřeními na oblasti zatím nepokryté, které na začátku nebyly vybrány mezi priority. Takto nastavená strategie sama zaručuje nezvratnost procesu své realizace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *