9.1  Vytvoření pracovní skupiny

Jedna osoba, nejlépe starosta/primátor/hejtman, má protikorupční strategii v kompetenci a nese za její vytvoření i naplnění odpovědnost. Pověří sobě podřízenou osobu funkcí koordinátora protikorupčních aktivit (může být i asistent primátora). Tato funkce jakéhosi styčného důstojníka pro celé protikorupční tažení samozřejmě předpokládá dostatečné odborné průpravu i osobní důvěryhodnost.

K vypracování strategie je vytvořena pracovní skupina, kterou řídí starosta (resp. radní, který má problematiku korupce v kompetenci) a za jejíž hladký průběh práce odpovídá koordinátor, zejména zajištěním přísunu požadovaných informací o fungování úřadu. Složení pracovní skupiny musí být různorodé a zaručovat otevřenost, odbornost a důvěryhodnost. Vedle zástupců vedení města se na její práci podílejí zástupci dotčených odborů/oddělení (legislativní, kontrolní aj.), zástupci opozice a přizvaní odborníci akademického, neziskového i komerčního sektoru (např. z hospodářské komory). Přizvaní odborníci by měli být za svou práci honorováni, aby se jí skutečně a odpovědně věnovali. Mlčenlivost členů pracovní skupiny o její činnosti ba neměla být absolutní, ale pouze pro konkrétní dokumenty či výsledky analýz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *