Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Balíček 40 protikorupčních opatření » 9  Transparentní protikorupční strategie

9  Transparentní protikorupční strategie

V této kapitole se pokoušíme nastínit metodiku vytváření protikorupční strategie, která by vám měla posloužit jako inspirace a vodítko. Bez podrobně vypracované protikorupční strategie není možné úřad účinně ochránit před korupcí. Prvním krokem je vytvoření pracovní skupiny, jejímž úkolem je před zahájením vypracování vlastní strategie podrobněji dopracovat i metodiku vytváření této strategie.

Protikorupční strategie je důležitým strategickým dokumentem s patřičnou autoritou, není ale tajnou zbraní proti úředníkům, nemá nahánět strach. Součástí realizace protikorupční strategie je proces budování důvěry a zapojení celého úřadu do vytváření strategie: úřad se musí se strategií, respektive s myšlenkou boje proti korupci identifikovat. Totéž platí i ve vztahu k občanům samosprávy. Rozhodnutí netolerovat korupci se musí umět prodat veřejnosti. Občané musí vědět, že se samospráva snaží eliminovat korupční chování. Boji proti korupci je vhodné vtisknout pozitivní tvář. Například město Vídeň svou protikorupční strategii pojmenovalo „Ethikmanagement“.

Jako další zdroje inspirace a informací vám předkládáme dokumenty o protikorupčních strategiích tří měst, která v této oblasti dosáhla mezinárodního uznání. O strategii Magistrátu města Vídně, z níž nejvíce vychází i tato kapitola, se můžete podrobně, ovšem v německém jazyce, dočíst zde, případně na internetu na adrese www.wien.gv.at/verwaltung/internerevision/antikorruption.html; o strategii jihokorejského hlavního města Soulu se můžete v českém jazyce dozvědět více zde a přehlednou anglickou prezentaci si můžete prohlédnout zde; přehled protikorupčních opatření německého hlavního města Berlína v němčině najdete zde a stručný popis protikorupční strategie městské části Berlín-Špandau v českém jazyce si můžete přečíst zde a souhrnnou zprávu v němčině zde.

Základní předpoklad: Politická vůle

Boj proti korupci má jen jednu jedinou podmínku: potřebuje podporu politického vedení. Bez ní nemá smysl nic začínat. I zpracovaná protikorupční strategie je bez politické vůle ji realizovat pouhým cárem papíru. Na druhé straně nerealizovat již zpracovanou protikorupční strategii se může ukázat jako politická sebevražda.

Protikorupční strategie je celistvý dokument, snažící se pro každou rizikovou oblast nalézt vhodnou konstelaci protikorupčních opatření. Opatření se musí vzájemně doplňovat a podporovat, nikdy nestačí zavést jedno. Proto ani politické vedení města nemůže do zpracované strategie zasahovat libovolně z důvodu, že nějaké navržené opatření se mu nelíbí. Pokud se vám zdá, že tato příručka obsahuje vícero opatření, která byste ve své samosprávě realizovali jen neradi, pak nejste připraveni na realizaci účinné protikorupční strategie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *