8.6  Aplikování protikorupčních opatření samosprávy

Všechna protikorupční opatření, která realizuje úřad samosprávy, by měla být zároveň aplikována i v obchodních společnostech této samosprávy. Protikorupční pravidla by měla platit stejná pro celou samosprávu, tedy i pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti, neboť také hospodaří s majetkem samosprávy. Většina opatření v této příručce je aplikovatelná také na obchodní společnosti, respektive do realizace některých je možné zahrnout i obchodní společnosti (elektronická centrální evidence smluv, databáze veřejných zakázek, etický kodex zaměstnance apod.), což i samosprávě usnadní kontrolu nad těmito společnostmi.

Povinnost dodržovat protikorupční opatření má být obsaženo ideálně přímo v zakládacích listinách či stanovách, která podléhají schválení zastupitelstvem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *