8.5  Aplikování režimu zákona 106/1999

Zda se Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vztahuje i na veřejné obchodní společnosti, je předmětem právních sporů. Tudíž je ponecháno na libovůli samospráv, zda otevřou své obchodní společnosti občanům, či nikoli. Postupovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím i v případě, že to není nutné, samozřejmě není nezákonné. Proto doporučujeme samosprávám pro zvýšení transparentnosti hospodaření svých obchodních společností zavést v každé z nich písemné interní pravidlo kladoucí jim za povinnost řídit se tímto zákonem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *