8.2  Obsazování orgánů veřejných obchodních společností

Z obsazování orgánů obchodních společností ve vlastnictví samospráv se v mnoha případech stává pouhé rozdělování funkcí mezi zastupitele pro získání loajality. Na jedné straně jde často o velmi příjemné finanční přilepšení k práci zastupitele, na druhé straně se ale zároveň uděluje moc působit v rámci dané společnosti, zejména jmenováním zastupitelů do rozhodovacích orgánů (většinou představenstev). Pro řízení obchodních společností samozřejmě nejsou kritéria mandát a loajalita zárukou kvality. Na základě inspirace ze zahraničí proto navrhujeme následující model:

Do řídících orgánů (představenstvo) jmenovat profesionály: zkušené manažery a odborníky na danou problematiku, nikoli zastupitele z titulu jejich mandátu.

Do kontrolních orgánů (dozorčí rada) jmenovat zastupitele včetně zástupců opozice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *