8.1  Podrobný přehled obchodních společností

Základem pro transparentní fungování obchodních společností ve vlastnictví samospráv je přehledné zveřejnění základních údajů o všech těchto společnostech na webových stránkách samospráv. Kupodivu málo samospráv uvádí na svém webu byť i jen přehled těchto společností, natož nějaké doplňující informace.

Základní přehled obchodních společností s majetkovou účastí samosprávy, tedy i minoritní, musí tvořit alespoň tyto informace:

  • základní údaje (název, IČO, adresa a kontakt)
  • statutární orgány a ředitel
  • jména osob zastupujících samosprávu v orgánech společnosti
  • výše majetkového podílu samosprávy v procentuální i absolutní výši
  • odkaz na obchodní rejstřík
  • přehled všech finančních toků mezi samosprávou a obchodní společností

U společností s majoritním či stoprocentním podílem samosprávy by informace měly bát podrobnější, doplněné zejména o:

  • výroční zprávy včetně rozpočtu
  • zápisy ze zasedání všech orgánů společnosti (u akciových společností tedy představenstva, dozorčí rady a valné hromady)
  • zakládací listiny, smlouva o činnosti
  • představení managementu společnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *